Економічний портал

Шановні користувачі!

Кожен із нас добре розуміє, що рухом нашого життя є розвиток. І тільки рухаючись у ногу з часом можна досягнути поставлених перед собою цілей. Саме з цією метою був розроблений науково-навчальний портал економічного спрамування ec-study.com.

Для Вас створений зручний у користуванні інтерфейс порталу, бази якого щоденно поновлюються, що зменшить затрати Вашого часу для пошуку необхідної інформації.

Вам надається можливість скористатись уже готовими роботами або віртуальною бібліотекою, де матеріал Ви можете отримати безплатно і без реєстрації.

Якщо ж Ви замовляєте дисертацію, дипломну, курсову чи реферат, то, виконуючи замовлення, Вам гарантують, що воно є індивідуальним та виконане за наперед узгодженими вимогами. Якість та швидкість виконання даних робіт Вам забезпечать дипломовані спеціалісти, а помірні ціни виконання замовлення приємно здивують.

І що найважливіше, наші умови співпраці не дозволять відчути страх, що Ви купляєте «кота в мішку».

Ми будемо раді допомогти Вам у здоланні вершин науки.

І пам'ятайте : «Хто володіє інформацією – той володіє світом!».

останні надходження: книги з економіки

ВИРОБНИЧИЙ І ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ.

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

КОМЕРЦІЙНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

ОПЛАТА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ДОСВІД ПІДПРИЄМЦЯ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

останні надходження: готові роботи

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Тайцлина Анна Михайловна. Дерегуляция денежной системы: теоретические основания и программы реализации: дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Российская академия наук, Институт экономики. - М., 1994

В.В. Івченко. Економіка та управління інноваціями (Інноваційний менеджмент): Курс лекцій

Однією з головних сфер розвитку російського суспільства є науково-технічна діяльність та практичне освоєння її результатів в інтересах економічного зростання країни в умовах становлення ринкових відносин. У всьому світі наука все більш стає структуроутворюючим чинником у справі швидкого прогресу нових галузей промисловості і господарства, призводить до якісних змін у життєдіяльності...

Економіко-математичні моделі управління фінансовими ресурсами підприємства

Об’єктом дослідження магістерської роботи є процеси управління фінансовими ресурсами підприємства. Предметом дослідження є організаційно-економічні механізми та прикладні проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства. Мета магістерської роботи – обґрунтування та комплексне дослідження механізму управління фінансовими ресурсами підприємства за допомогою економіко-математичних методів...

Впровадження проекту надання послуг IP-телефонії на території великого міста. Аналіз можливостей і характеристик

У зв’язку з розвитком науки і техніки, а також у зв’язку з появою попиту на ринку послуг в галузі телекомунікацій було вирішено ввести нову послугу, на базі новітньої технології IP-телефонії. IP-телефонія - це технологія передачі голосового трафіку по каналах мережі Internet, тобто по мережах з пакетною маршрутизацією (VoIP, Voice over IP). На відміну від IP-телефонії, традиційна телефонія - це...

Прийняття рішень і оптимізація в багатокритеріальних та ієрархічних системах

Системний аналіз – це прикладна наукова методологія, яка базується на системно організованих, структурно взаємозв’язаних і функціонально взаємодіючих евристичних процедурах, методичних прийомах, математичних методах, алгоритмічних, програмних і обчислювальних засобах, що забезпечують формування цілісних міждисциплінарних знань про досліджуваний об’єкт як сукупність взаємозв’язаних процесів різної...

© 2011-2017. Усі права застережені