Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Дисертація

кваліфікаційна робота на присудження наукового ступеня, яка відрізняється ексклюзивністю, важкодоступністю та малотиражністю. У цьому розділі представлено автореферати, дисертаційні роботи та окремі їх частини
в електронному вигляді для особистого, некомерційного використання, переважно в науково-дослідних
або освітніх цілях за агентським дорученням віддалених користувачів,
які не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію в наукових бібліотеках.

Всі дисертаційні роботи представлено за шифрами українських спеціальностей,
у відповідність до яких поставлено шифри спеціальностей інших країн:

останні надходження: дисертації

АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання щодо формування концептуальних засад здійснення адаптивного планування інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах. Уточнено понятійно-категоріальний апарат у сфері адаптивного планування в системі менеджменту машинобудівного підприємства, які комплексно поєднали концептуальну та технологічну складову. Набули подальшого розвит

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У дисертації проведено теоретичний аналіз сучасного стану інноваційної діяльності в країні, визначені її основні складові та методи підвищення їх розвитку за допомогою екологічної орієнтації. Сформульовано сучасне поняття інноваційного кластера еколого-економічної активності, розроблено його організаційно-економічну структуру як засобу рішення екологічних проблем за напрямком екологічно чистих вир

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У дисертаційному дослідженні удосконалено теоретичні та науково-методичні основи стратегічного планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства. Поглиблені сутність і зміст понять: "система управління інноваційним розвитком підприємства", "стратегічне планування інноваційного розвитку підприємства". Проаналізовано сучасні тенденції інноваційно

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОКАЛЬНОГО РИНКУ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕННЯХ

На початкових етапах дослідження розглядаються процеси організаційних трансформацій, виявляється роль трансформації локальних ринків в цих процесах, виявляється структура локального ринку ритуальних послуг в муніципальних утвореннях. Далі аналізується зарубіжний і вітчизняний досвід, визначаються найбільш значимі проблеми і перспективи трансформації локального ринку ритуальних послуг. Цей аналіз з

МОДЕЛЮВАННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ РОСІЇ

Наукова новизна дисертаційного дослідження. В процесі роботи особисто автором були отримані наступні найбільш значимі результати, що визначають предмет захисту і наукову новизну дисертаційного дослідження : 1) Експериментально встановлений вплив регіональної концентрації ринку інтелектуальних послуг на валовий регіональний продукт суб'єктів РФ на основі економетричного моделювання; 2) Розроблена

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Дисертацію присвячено дослідженню ролі та місця інтелектуального капіталу в економічному розвитку та розробці відповідних економіко-математичних моделей, що відображають цей процес. Проаналізовано еволюцію поглядів до визначення сутності та структури інтелектуального капіталу, вдосконалено наукові підходи, проведено критичний аналіз методів виміру інтелектуального капіталу. Обґрунтовано метод побу

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дисертація присвячена дослідженню організаційно-економічних основ розвитку соціальної відповідальності промислового підприємства. Встановлено, що різноплановий процес інституціоналізації соціальної відповідальності привів до відсутності єдиної стратегії її розвитку. Враховуючи це, було вдосконалено теоретико-методичний підхід до формування інституту позитивної соціальної відповідальності підприємс

УПРАВЛIННЯ ЕКСПОРТООРIЄНТОВАНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПРОДУКТОВИХ IННОВАЦIЙ ПIДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ

Дисертація присвячена розробці та науковому обґрунтуванню теоретико-методологічних основ управління експортоорієнтованим портфелем продуктових інновацій. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку українського машинобудування в області експортоорієнтованої інноваційної діяльності. Сформульовано особливості роботи машинобудівного комплексу України, які полягають у тому, що: продукція українс

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний використання біотехнологій як фактора еколого-економічного розвитку суспільства. На основі дослідження характеру і сутності біотехнологій як напрями науково-технічного прогресу обгрунтовано виділення категорії специфічних інновацій - біоінноваціі. Під біоінноваціямі запропоновано розуміти специфічний вид інновацій, що є результатом наукових досліджень

© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок