Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

, , . ,
, , -
,
.

,
:

останні надходження: дисертації

АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання щодо формування концептуальних засад здійснення адаптивного планування інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах. Уточнено понятійно-кат

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У дисертації проведено теоретичний аналіз сучасного стану інноваційної діяльності в країні, визначені її основні складові та методи підвищення їх розвитку за допомогою екологічної орієнтації. Сформульовано сучасне

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У дисертаційному дослідженні удосконалено теоретичні та науково-методичні основи стратегічного планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства. Поглиблені сутність і зміст пон

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОКАЛЬНОГО РИНКУ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕННЯХ

На початкових етапах дослідження розглядаються процеси організаційних трансформацій, виявляється роль трансформації локальних ринків в цих процесах, виявляється структура локального ринку ритуальних послуг в муні

МОДЕЛЮВАННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ РОСІЇ

Наукова новизна дисертаційного дослідження. В процесі роботи особисто автором були отримані наступні найбільш значимі результати, що визначають предмет захисту і наукову новизну дисертаційного дослідження : 1) Експе

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Дисертацію присвячено дослідженню ролі та місця інтелектуального капіталу в економічному розвитку та розробці відповідних економіко-математичних моделей, що відображають цей процес. Проаналізовано еволюцію погляд

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дисертація присвячена дослідженню організаційно-економічних основ розвитку соціальної відповідальності промислового підприємства. Встановлено, що різноплановий процес інституціоналізації соціальної відповідаль

УПРАВЛIННЯ ЕКСПОРТООРIЄНТОВАНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПРОДУКТОВИХ IННОВАЦIЙ ПIДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ

Дисертація присвячена розробці та науковому обґрунтуванню теоретико-методологічних основ управління експортоорієнтованим портфелем продуктових інновацій. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку україн

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний використання біотехнологій як фактора еколого-економічного розвитку суспільства. На основі дослідження характеру і сутності біотехнологій як напрями науково-технічно

© 2011-2020
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок