Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Дипломний проект, дипломна робота

індивідуальне завдання науково-дослідницького характеру, яке виконують
на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань,
вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних завдань.

В загальному, за змістом всі матеріали поділені на основні тематичні напрямки:

останні надходження: дипломні

Оптимізація інвестиційної програми розвитку ІТ підприємства

Магістерська дипломна робота: 113 с., 18 рис., 23 табл., 8 додатків на 8 стор., 67 джерела літератури. Об’єктом дослідження є процеси інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку ІТ підприємств. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методологічні та прикладні аспекти інвестування на ІТ підприємстві. Метод дослідження – фундаментальні положення економічної теорії, загальні методи науков

Оптимізація транспортних потоків в логістиці

Випускна робота магістра: 113 с., 14 рис., 8 табл., 5 додатків на 5 стор., 54 джерела літератури. Об’єкт дослідження – транспортні потоки в логістичних системах. Метод дослідження – методи економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, порівняльні методи. В роботі описано економіко-математичні моделі оптимізації управління транспортними потоками на основі методів локального пошуку, за

Оптимізація резервів підприємства на покриття кредитних ризиків

Резерви відіграють важливу роль у відтворювальному процесі і його регулюванні, розподілі коштів за напрямами їх користування, стимулюють розвиток господарської діяльності та підвищення її ефективності, дозволяють контролювати фінансовий стан суб'єкта господарювання. Резерви потрібні завжди, незалежно від моделі економічного розвитку, форми власності, рівня розвитку продуктивних сил. Вони об'єктивн

Моделювання тіньової економіки методами нечіткої логіки

У всіх країнах з ринковою структурою економіки була, є і, мабуть, буде існувати так звана тіньова економіка. Масштаби її можуть відрізнятися, але жодної з країн не вдалося позбутися від неї зовсім. Це все одно, що злочинність, масштаби явища можна зменшити, але ліквідувати зовсім – практично неможливо. Тіньова економіка має багато назв - незаконна, нелегальна, прихована - але суть цього явища не з

Моделювання рівня фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємства

Випускна робота магістра: 116 с., 4 рис., 16 табл., 3 додатки на 10 стор., 52 джерела літератури. Об’єктом дослідження є процеси фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємств. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансовими ресурсами підприємств. Метод дослідження – методи економічного аналізу, економіко-математичного моделювання

Моделювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку

Найпоширенішою операцією комерційних банків є надання кредитів. Об’єктивна необхідність кредиту в умовах ринкової економіки зумовлюється закономірностями кругообігу основного і обігового капіталу в процесі розширеного відтворення. Тобто, на одних ділянках господарювання вивільняються тимчасово вільні грошові капітали, які виступають джерелами кредиту, а на інших – виникає тимчасова потреба у додат

Прогнозування валютних курсів

Дипломна робота спеціаліста: 87с., 7 рис., 10 табл., 45 джерел літератури. Об’єкт дослідження – процес прогнозування валютного курсу. Предмет дослідження – економіко-математичні методи і моделі прогнозування валютного курсу. Методи дослідження – економіко-математичне моделювання, технічний аналіз, адаптивні моделі. В роботі розроблено метод прогнозування валютного курсу на основі теорії нечітких м

Оптимізація ризику кредитного портфеля комерційного банку

Випускна робота магістра: 138 с., 11 рис., 13 табл., 5 додатків на 22 стор., 50 джерел літератури. Об'єктом дослідження є сфера економічних відносин, що виникають між кредиторами і позичальниками з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі на умовах повернення та платності. Предметом дослідження є організаційно-економічні механізми та прикладні проблеми управління кредитними ризиками в комер

Підвищення ефективності імпортних операцій

Активна участь Росії в процесах глобалізації світової економіки супроводжується розширенням торгових взаємовідносин з різними країнами, постійним збільшенням імпорту продукції. У загальному об'ємі цього імпорту значне місце займають споживчі товари. Імпорт цих товарів грає істотну роль в задоволенні потреб населення Росії. Постійне зростання об'єму імпорту товарів в Росію обумовлює необхідність по

© 2011-2018
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок