Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

, .
, , , , .

, :

останні надходження: лекції

Математична економіка

Реальні економічні процеси, які відображаються в сучасному виробництві настільки складні і багатогранні, що для їх вивчення застосовують цілий комплекс наук – від економічної теорії, математики до кібернетики. Матем

Менеджмент

Детальний конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент"

Математичні методи в інвестуванні

В конспекті викладено теоретичні основи інвестування, а також методи об’єктивного аналізу при виробленні інвестиційних рішень. Реалізація цілей реального інвестування представлена у формі реалізації інвестиційних

Економічний ризик

Функціонування економічних об’єктів на всіх етапах їх діяльності пов’язана з невизначеністю, яка вноситься всіма елементами ринку. І це спричинює ризик, без врахування якого неможливий ефективний розвиток підприєм

Конспект присвячено розгляду динамічних аспектів функціонування економічних систем. Конспект містить сім розділів, у яких розкрито сутність трендових моделей економічної динаміки, статичних та динамічних виробнич

Фінанси

Обширний конспект лекцій з дисципліни "Фінанси"

Економетрія

Економетрія – економіко-математична наука, яка поєднує в собі економічну теорію, математику та статистику, забезпечує ефективний взаємозв’язок теоретичного та прикладного в економічній науці. На основі положень еко

Міжнародна економіка

На наших очах у світовій економіці відбуваються ґрунтовні зміни. Людство поступово і послідовно відходить від моделі світу, в якій національна економіка окремих країн була відносно ізольованою від решти світу бар’є

Дослідження операцій та систений аналіз

Процеси прийняття рішень лежать в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини. Вони покликані сприяти найбільш повному задоволенню потреб (цілей) членів суспільства при наявних ресурсах і ефективному їх відтв

© 2011-2020
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок