Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Лекція

основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Вона є основною формою навчального процесу у вищій школі, метою якої є розкриття основних положень теми та досягнень науки, з’ясування невирішених проблеми, узагальнення досвіду роботи, надання рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

В загальному, за змістом всі матеріали поділені на основні тематичні напрямки:

останні надходження: лекції

Математична економіка

Реальні економічні процеси, які відображаються в сучасному виробництві настільки складні і багатогранні, що для їх вивчення застосовують цілий комплекс наук – від економічної теорії, математики до кібернетики. Математичне моделювання економічних явищ на даний час є хоч і відносно частковим, але дуже важливим і потужним способом дослідження. Разом з тим спектр математичних методів вивчення економік

Менеджмент

Детальний конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент"

Математичні методи в інвестуванні

В конспекті викладено теоретичні основи інвестування, а також методи об’єктивного аналізу при виробленні інвестиційних рішень. Реалізація цілей реального інвестування представлена у формі реалізації інвестиційних проектів, планування, обґрунтування та управління якими здійснюється за допомогою математичного інструментарію. Конспект містить сім лекцій, у яких досліджено основні питання застосування

Економічний ризик

Функціонування економічних об’єктів на всіх етапах їх діяльності пов’язана з невизначеністю, яка вноситься всіма елементами ринку. І це спричинює ризик, без врахування якого неможливий ефективний розвиток підприємництва. У ринкових умовах суб’єкта господарювання здійснюють свою діяльність, яка характеризується у першу чергу економічною свободою. Але така свобода вимагає плати і цією платою є свобо

Конспект присвячено розгляду динамічних аспектів функціонування економічних систем. Конспект містить сім розділів, у яких розкрито сутність трендових моделей економічної динаміки, статичних та динамічних виробничих функцій, факторних і лагових моделей економічного розвитку, моделювання динаміки валового внутрішнього продукту та національного доходу, теоретичних структурних моделей економічної дин

Фінанси

Обширний конспект лекцій з дисципліни "Фінанси"

Економетрія

Економетрія – економіко-математична наука, яка поєднує в собі економічну теорію, математику та статистику, забезпечує ефективний взаємозв’язок теоретичного та прикладного в економічній науці. На основі положень економічної теорії та статистичних даних про соціально-економічні системи економетрія вивчає методику побудови економіко-математичних моделей для дослідження закономірностей розвитку цих си

Міжнародна економіка

На наших очах у світовій економіці відбуваються ґрунтовні зміни. Людство поступово і послідовно відходить від моделі світу, в якій національна економіка окремих країн була відносно ізольованою від решти світу бар’єрами, що стояли на перешкоді міжнародній торгівлі та зовнішнім інвестиціям: відставання за часовими поясами, мовні бар’єри, а також особливості національних законодавств, культур й бізн

Дослідження операцій та систений аналіз

Процеси прийняття рішень лежать в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини. Вони покликані сприяти найбільш повному задоволенню потреб (цілей) членів суспільства при наявних ресурсах і ефективному їх відтворення. Закономірності таких процесів вивчаються в економічній кібернетиці і, зокрема, в таких її розділах, як теорія прийняття рішень, що включає дослідження операцій.

© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок