Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати

Реферат

письмова доповідь або виступ з певної теми, в якому зібрана інформація з одного або декількох джерел.
Реферати є викладом змісту наукової роботи та поділяються на репродуктивні реферати, які відтворюють зміст первинного тексту, і продуктивні, що містять творче або критичне осмислення реферованих джерел.

В загальному, за змістом всі матеріали поділені на основні тематичні напрямки:

останні надходження: реферати

Визначення економічної ефективності по скороченню логістичних витрат

Для більшості промислових підприємств і підприємств оптово-роздрібної торгівлі завдання і процеси логістики складають значну частину сукупних витрат, які є логістичними витратами підприємства. Загалом, логістичні витрати на промислових підприємствах складають від 5 до 45т об'єму продажів залежно від виду бізнесу, географічного масштабу і співвідношення вагових і цінових характеристик матеріальних

Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу

Важлива характеристика сучасної міжнародної корпорації - це її комплексна стратегія. Сучасна система міжнародної практики корпоративного управління розвивається в умовах динамічної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що незаперечно впливає на якість і стабільність розробки та реалізації корпоративної стратегії. Стратегічними називають ті рішення, які мають кардинальне значення дл

Інформаційне забезпечення антикризового управління фінансами підприємства

Мета :Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників, які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства. Перш ніж перейти до вивчення питань, пов’язаних з антикризовим фінансовим ме

Особливості оподаткування країн Латинської Америки

Податкова система є найважливішою частиною загальної економічної стратегії та фінансової політики як держави, так i окремого підприємства. Як складова бюджетної системи держави, податкова система є інструментом державного регулювання економіки.

Програмне забезпечення фінансового аналізу

Кваліфікований менеджер має володіти сучасними комп’ютерними технологіями фінансового аналізу. На основі відносно невеликої кількості найбільш ключових, інформативних фінансових показників, що можуть бути розраховані за даними стандартних форм фінансової звітності та інших інформаційних джерел, треба вміти оперативно отримувати всебічну, точну та неупереджену інформацію для своєчасного прийняття о

Методи технічного аналізу фондового ринку

Світова фінансова криза виявила усі слабкі місця в організації як державних так і корпоративних фінансів. Падіння сукупного попиту призвело до перевиробництва, та як наслідок – зупинки багатьох корпорацій. Динаміка фондових індексів протягом 2008 року також не додавала оптимізму. Так, на провідних світових ринках цінних паперів відбулося значне падіння. Індекс Доу-Джонса US30 впав з 13372 (станом

Використання генетичних алгоритмів в процесі погнозування економічних явищ

Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами коли купує продукти харчування, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послуги праці виплачують заробітну плату, яка є ціною такого товару як робоча сила. Ціною є проценти за кр

Регулювання міжнародних перевезень

Останнім часом термінологічний словник транспортників збагатився новими термінами: стали звичними такі порівняно нові поняття як маркетинг, менеджмент, кон’юнктура ринку та інше. Наполегливо прокладає собі дорогу в транспортній сфері наука логістика, яка вже зайняла своє місце в зарубіжній практиці. Термін «логістика» вперше використовували стародавні греки в значення «мислення і розрахунок, доціл

Інноваційний розвиток підприємства

Актуальність теми. Перехід економіки Росії на ринкові засади призвів до зміщення акцентів управління економічними процесами з загальнодержавного рівня на рівень окремих економіко-виробничих систем. Це викликало посилення ролі стратегічного управління їх розвитком, найважливішою метою якого є вихід на нові ринки з новими продуктами та послугами. Саме такий підхід до управління забезпечує підприємст

© 2011-2019
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок