Новенькі? Зареєструватися
Заповніть ключові поля для пошуку необхідної інформації
фраза
код мова
рік сортувати
останні надходження: Готові роботи

Ігрові моделі конфліктів

Об'єктом дослідження є ігрові моделі конфліктних ситуацій. Предметом дослідження є застосування ігрових моделей конфліктів у економіко-математичному моделюванні. Метою курсової роботи є вивчити та проаналізувати на

Задача про призначення. Угорський метод. Метод Мака

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 33 сторінки, 6 рисунків, 29 таблиць, 1 додаток на 1 сторінці, 13 джерел літератури. Об’єктом дослідження є задача про призначення. Предметом дослідження є методи розв’язування зада

Використання пакетів прикладних програм в дослідженні операцій

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 47 сторінок, 13 рисунків, 1 таблиця, 4 формули, 4 додатки на 4 сторінках, 20 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є пакети прикладних програм. Предметом дослідження є

Моделювання та регулювання олігополістичного ринку

Курсова робота: загальний обсяг роботи - 49 сторінок, 17 рисунків, 10 таблиць, 19 джерел літератури. Об’єктом дослідження є моделі олігополістичного ринку і моделі прийняття оптимальних рішень. Предметом дослідження є стр

Оптимізація сітьових моделей

Курсова робота: загальний обсяг роботи - 42 сторінки, 14 рисунків, 4 додатки на 6 сторінках, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження даної роботи є процеси управління проектами з використання методів сітьового планува

Задача про максимальний потік

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 37 сторінок, 18 формул, 13 рисунків, 16 джерел літератури. Об’єктом дослідження роботи є задачі сіткового моделювання, а зокрема задача про максимальний потік. Предметом даної робо

Математичні моделі броунівського руху фінансових ринків

Курсова робота: 34 ст., 3 рисунки, 2 таблиці, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження курсової роботи є моделі броунівського руху фінансових ринків. Метою дослідження є побудова моделей ціноутворення основних і похідн

Одноканальні системи масового обслуговування

Oб’єктoм дoслiджeння є oднoкaнaльнi систeми мaсoвoгo oбслугoвувaння. Прeдмeтoм дoслiджeння мeтoди рoзв’язку зaдaч oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння. Мeтoю дaнoї рoбoти є aнaлiз oднoкaнaльних систeм мaсoвoгo oбслугoвувaння, їх oсoбливoс

Модифіковані транспортні задачі

Курсова робота: загальний обсяг роботи 40 сторінок , 2 таблиці, 6 рисунків, 15 джерел літератури. Об’єктом дослідження є модифіковані транспортні задачі та їх математична постановка. Предметом дослідження є основні прин

© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок