Новенькі? Зареєструватися

Математика: Книги, дисертації, дипломні та багато іншого

Шановні користувачі!

В розділі «Математика» розглянуто комплекс наукових дисциплін про кількісні та просторові співвідношення реального світу за допомогою ідеалізації необхідних для цього властивостей об’єктів і формалізації цих завдань, про структуру, порядок і відносини, які історично склалася на основі операцій підрахунку, вимірювання та опису форми об’єктів.

Зручний у користуванні інтерфейс порталу www.ec-study.com, зменшить затрати Вашого часу на пошук необхідної інформації. Розподілена інформаційна система надає можливість скачати дисертації, скачати дипломні роботи, скачати курсові роботи, скачати лекції, скачати реферати, а також скачати книги з математики.

Якщо Ви володієте матеріалом, який міг би зацікавити аудиторію нашого порталу, поділіться нею та отримуйте відповідну винагороду.

Ми раді будемо співпрацювати та допомогти Вам у здоланні вершин науки!

останні надходження: книги з математики

НАЙБІЛЬШІ МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ

АЗИ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИЧНИЙ ГЕРБАРІЙ АБІТУРІЄНТА

ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ GEOGEBRA

МАТЕМАТИКА. 10 КЛАС

ЛЕКЦІЇ З ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ

ВСТУП В ТЕОРІЮ АВТОМАТІВ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПО МАТЕМАТИЦІ

останні надходження: Готові роботи

Теорія ймовірностей та математична статистика

практичні роботи та стислі теоретичні відомості

Диференціальні рівняння та числові ряди

Конспект лекцій по диференціальних рівняннях та числових рядах.

АСИМПТОТИКА СПЕКТРIВ ЕЛIПТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ ОПЕРАТОРIВ ДРУГОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКIВ ЗI СИНГУЛЯРНИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ

В дисертаційній праці вивчено асимптотичну поведінку власних значень і власних функцій сингулярно збурених крайових задач для еліптичних операторів другого та четвертого порядків. Такі крайові задачі моделюють кол

ЗАДАЧI З МIШАНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ГIПЕРБОЛIЧНИХ I БЕЗТИПНИХ РIВНЯНЬ У ЦИЛIНДРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з мішаними крайовими умовами (Діріхле-Неймана) за виділеною змінною та певними умовами за рештою змінних (періодичності, майже періодичності, умовами типу умов Діріхле та ін.) д

ГРУПОВА КЛАСИФIКАЦIЯ НЕЛIНIЙНИХ П’ЯТИВИМIРНИХ РIВНЯНЬ Д’АЛАМБЕРА ТА ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI IНВАРIАНТИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ НЕСПРЯЖЕНИХ ПIДГРУП ГРУПИ ПУАНКАРЕ Р(1,4)

У дисертаційній роботі проведена групова класифікація певного класу неліній- них п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера в просторі, побудовано нееквівалентні функціональні базиси диференціальних інваріантів першого по

ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ДРОБОВОЮ ПОХІДНОЮ В ПРОСТОРАХ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ

У дисертаційній роботі доведена вирішувана завдання Коши для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом порядку в просторах узагальнених функцій типу. Дисертація складається з введення, чотирьох глав, виведень і с

ЗАДАЧІ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ

У дисертаційній роботі розглянуто задачі з умовами майже періодичності за просторовими змінними та нелокальними умовами за часовою змінною, що містять інтегральні доданки у вигляді моментів довільного порядку від ш

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ

Дисертація присвячена чисельному дослідженню динамічних систем на основі методу скінченних елементів та узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій, а саме динамічних систем з адвекційними, дифузій

Експертні методи в ухваленні рішень

З прадавніх часів люди застосовують експертні оцінки для пошуку та прийняття рішень. Адже ради старійшин, мудреців, візирів, віче, державні думи, сенати, самміти, військові та господарські наради, колегії, комісії–все

© 2011-2021
Усі права застережені
Математика: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок