Новенькі? Зареєструватися

Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
назва: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
автор: Іващук О.Т.
рік: 2008
мова: українська
формат: pdf
розмір: 8,07 Mb
код: b004000008
ключові слова: економіко-математичне моделювання, економетрія, ризик, імітаційне моделювання, регресія, теорія ігор, книга, скачати
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА І МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
1.1 Основні дефініції математичного моделювання
1.2 Теоретичні основи математичного моделювання та класифікація моделей
1.3 Принципи та етапи побудови економіко-математичних моделей
1.4 Економіка як об’єкт моделювання
1.5 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 2 МОДЕЛІ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
2.1 Постановка задач лінійного програмування, їх моделі та основні форми
2.2 Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування
2.3 Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування
2.4 Метод штучного базису
2.5 Розв’язування задач лінійного програмування з допомогою пакетів прикладних програм
2.6 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 3 ТЕОРІЯ ДВОЇСТОСТІ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ
3.1 Двоїстість у задачах лінійного програмування: правила побудови двоїстих задач та їх основні класи
3.2 Основні теореми двоїстості
3.3 Двоїстий симплекс-метод
3.4 Економіко-математичний аналіз оптимальних розрахунків
3.5 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 4 ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
4.1 Постановка транспортної задачі та її математична модель
4.2 Методи побудови початкового опорного плану
4.3 Метод потенціалів
4.3.1 Критерій оптимальності опорного плану за методом потенціалів
4.3.2 Цикли перерахунку транспортної задачі
4.4 Відкрита транспортна задача
4.5 Економічні задачі, що зводяться до задач транспортного типу
4.5.1 Однопродуктова модель поточного перспективного планування
4.5.2 Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів банку
4.5.3 Модель формування штатного розпису фірми
4.6 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 5 ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЛОВОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
5.1 Постановка задачі цілочислового лінійного програмування
5.2 Методи розв’язування задач цілочислового лінійного програмування
5.2.1 Метод Гоморі
5.2. 2 Метод «віток і меж»
5.3 Прикладні моделі задач цілочислового лінійного програмування
5.3.1 Модель формування інвестиційної програми при заданому бюджеті
5.3.2 Задача про призначення
5.4 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 6 НЕЛІНІЙНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
6.1 Постановка задачі нелінійного програмування та її характерні особливості
6.2 Основні види задач нелінійного програмування
6.3 Прикладне використання методу множників Лагранжа
6.4 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 7 ДИНАМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
7.1 Постановка задачі динамічного програмування
7.2 Методи розв’язування задач динамічного програмування
7.3 Прикладні моделі динамічного програмування
7.3.1 Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів між інвестиційними проектами
7.3.2 Модель оптимальної заміни устаткування
7.4 Питання для самоконтролю

РОЗДІЛ 8 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ІГОР
8.1 Основні поняття теорії ігор
8.2 Оптимальний розв’язок в іграх двох осіб з нульовою сумою
8.3 Змішані стратегії
8.4 Графічний метод розв’язку ігор виду 2
У навчальному посібнику викладено методологічні основи економіко-математичного моделювання, розглянуто основні методи математичного програмування, розкрито інструментарій кількісної оцінки економічних процесів, наведено алгоритми прийняття вигідних управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності і їхнє застосування у виробництві, економіці, фінансово-кредитній системі та бізнесі. Досліджено типові та модифіковані економіко-математичні моделі різних предметних областей, репрезентовано числові приклади вирішення конкретних прикладних проблем економіки.
Посібник призначено для бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також для аналітиків і фахівців у сфері економічної діяльності.
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок