Новенькі? Зареєструватися

Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : Навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.

Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : Навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.
назва: ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ
автор: Баранкевич М.М.
рік: 2009
мова: українська
формат: pdf
розмір: 5,1 Mb
код: b004000010
ключові слова: виробничі функції, конкурентна рівновага, ринкова економіка, модель Леонтьєва, теоретична система Дж. М.Кейнса, економічний ріст, державне регулювання економіки
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ.
§ 1.1. Розвиток та типи виробничих функцій.
§ 1.2. Властивості виробничих функцій.
1.2.1. Елементи частинного аналізу.
1.2.2. Складові загального аналізу.
§ 1.3. Неокласичні виробничі функції
1.3.1. Виробнича функція Кобба-Дугласа.
1.3.2. Виробнича функція CES та її модифікації
§ 1.4. Лімітаційні виробничі функції
§ 1.5. Деякі різновиди двофакторних виробничих функцій.
§ 1.6. Методика побудови багатофакторних виробничих функцій

КОНКУРЕНТНА РІВНОВАГА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.
§ 2.1. Модель Вальраса.
2.1.1. Загальна характеристика економічних відношень та основні положення моделі
2.1.2. Формальна постановка проблеми
2.1.3. Закон Вальраса.
§ 2.2. Модель Ерроу-Дебре та її рівновага.
§ 2.3. Модель Еванса
§ 2.4. Павутиноподібна модель.
2.4.1. Процес формування попиту та пропозиції
2.4.2. Процес формування цін
§ 2.5. Модель рівноваги з гарантованими доходами.
2.5.1 Формалізована модель економіки з гарантованими доходами
2.5.2. Теорема існування рівноважного стану в моделі з гарантованими доходами
§ 2.6. Модель рівноваги з фіксованими доходами
2.6.1. Бюджетний парадокс (ефект Гіффіна)
2.6.2. Дослідження моделі при зміні бюджету першого споживача.
§ 2.7. Рівноважна модель Макарова

МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
§ 3.1. Модель динамічної рівноваги Вальраса.
§ 3.2. Модель збалансованого росту фон Неймана.
3.2.1. Опис моделі
3.2.2. Опис динаміки моделі.
3.2.3. Роль поняття ціни в моделі Неймана.
3.2.4. Динамічна рівновага моделі Неймана в умовах стаціонарності
3.2.5. Умови продуктивності і нерозкладності моделі Неймана
3.2.6. Оптимізаційна модель Неймана.
§ 3.3. Магістральна теорія для моделі Неймана
3.3.1. Ідея та необхідні поняття магістральної теорії.
3.3.2. Огляд теорем існування магістралі для найпростіших моделей нейманівського типу.
§ 3.4. Модель Гейла
3.4.1. Модель Гейла та її рівновага
3.4.2. Теорема Раднера про існування магістралі в моделі Гейла.

МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА ТА ЇЇ АНАЛІЗ.
§ 4.1. Статична модель Леонтьєва та умови її продуктивності
§ 4.2. Дослідження продуктивності моделі Леонтьєва з урахуванням споживання.
§ 4.3. Рівновага в динамічній моделі міжгалузевого балансу.
4.3.1. Динамічна модель міжгалузевого балансу
4.3.2. Оптимізаційна модель динамічного міжгалузевого балансу
4.3.3. Рівновага в моделі динамічного міжгалузевого балансу
§ 4.4. Аналіз збалансованого розвитку економіки за допомогою міжгалузевого балансу.
4.4.1. Замкнута модель міжгалузевого балансу та її аналіз.
4.4.2. Приклад.
4.4.3. Можливі напрямки вдосконалення балансових моделей.
§ 4.5. Існування магістралі в моделях леонтієвського типу.
4.5.1. Теорема Морішими.
4.5.2. Теорема про магістраль для моделі Леонтьєва з нетермінальною цільовою функцією.

ТЕОРЕТИЧНА СИСТЕМА ДЖ. М.КЕЙНСА.
§ 5.1. Основні теоретичні положення кейнсіанства
§ 5.2. „Грошова економіка” Дж. М.Кейнса. (Ринок грошей)
§ 5.3. Кейнсіанська концепція споживання. (Ринок товарів)
§ 5.4. Кейнсіанська концепція зайнятості. Основні положення. (Ринок праці)
§ 5.5. Кейнсіанська модель загальної економічної рівноваги
§ 5.6. Класична модель ринкової економіки
§ 5.7. Математична модель ринкової економіки Кейнса
§ 5.8. Ілюстративний приклад моделі Кейнса
§ 5.9. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської моделей ринкової економіки.

МОДЕРНІЗОВАНІ КОНЦЕПЦІЇ КЕЙНСІАНСЬКОЇ МОДЕЛІ
§ 6.1. Концепція міжчасового вибору Ірвіна Фішера
6.1.1. Міжчасове бюджетне обмеження
6.1.2. Відношення переваг споживача.
6.1.3. Оптимальний вибір
6.1.4. Аналіз впливу змін доходу на споживання.
6.1.5. Аналіз впливу реальної відсоткової ставки на споживання.
6.1.6. Обмеження на запозичення
§ 6.2. Теорія постійного вибору Мілтона Фрідмена
6.2.1. Засади концепції залежності споживання від постійного доходу
6.2.2. Оцінка постійного доходу.
§ 6.3. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні.
§ 6.4. Теорія економічних циклів Хансена.
6.4.1. Циклічність макроекономічної динаміки
6.4.2. „Хвилі” макроекономічної динаміки.
6.4.3. Особливості у підходах до проблеми циклів різних концепцій
6.4.4. Теорія циклів Хансена.

НЕОКЕЙНСІАНСЬКІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ
§ 7.1. Макроекономічний ріст та його показники.
§ 7.2. Модель економічного росту Е.Домара
§ 7.3. Модель Р.Харрода.
§ 7.4. Модель Харрода-Домара
§ 7.5. Модель стійкого економічного росту Н.Калдора.

НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Р.СОЛОУ ТА ЇЇ АНАЛІЗ.
§ 8.1. Модель Солоу в абсолютних та відносних показниках.
8.1.1. Основні положення неокласичної моделі росту.
8.1.2. Формальні позначення
8.1.3. Модель Солоу в абсолютних показниках
8.1.4. Модель Солоу у відносних показниках.
8.1.5. Модель Солоу в стаціонарному режимі
§ 8.2. Аналіз моделі Солоу.
8.2.1. Аналіз рівноваги моделі Солоу в стаціонарному режимі.
8.2.2. Дослідження перехідного процесу у випадку функції Кобба-Дугласа
8.2.3. Аналіз впливу фондоозброєності на економічний ріст.
8.2.4. „Золоте” правило нагромадження
8.2.4.а. Суть правила нагромадження.
8.2.4.б. Правило нагромадження у випадку функції Кобба-Дугласа.
8.2.4.в. Виграш в поточному споживанні завжди тимчасовий.
8.2.5. Аналіз впливу трудових ресурсів на економічний ріст.
8.2.6. Науково-технічний прогрес та економічне зростання
8.2.7. Висновки.
§ 8.3. Модель Солоу трьохсекторної економіки
8.3.1. Загальна характеристика трьохсекторної економіки
8.3.2. Модель трьохсекторної економіки в абсолютних показниках
8.3.3. Модель трьохсекторної економіки у відносних показниках
§ 8.4. Неокласична модель оптимального економічного росту.
8.4.1. Основні положення моделі та необхідні позначення
8.4.2. Побудова моделі оптимального економічного росту
8.4.3. Геометрична інтерпретація основного рівняння моделі економічного росту.
8.4.4. Додаткові поняття
8.4.5. Неокласична модель задачі оптимального економічного росту

МОНЕТАРНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ М. ФРІДМЕНА
§ 9.1. Взаємодія: гроші – дохід
9.1.1. Основні положення монетарної моделі.
9.1.2. Математична модель Фрідмена
9.1.3. Основні розбіжності між макроекономічними концепціями (доктринами).
9.1.4. Третій шлях (Фрідмена)
9.1.5. Способи впливу грошових імпульсів
§ 9.2. Інфляція.
9.2.1. Суть монетарної теорії інфляції
9.2.2. Вклад Ф.Кейгена в дослідження інфляції
9.2.3. Крива Філіпса та її значимість в кейнсіанській та неокласичній концепціях
9.2.4. Фрідменівська інтерпретація інфляції та безробіття.
9.2.5. Поняття інфляційних очікувань – ключовий елемент монетарного підходу.
9.2.6. Несподівані грошові імпульси – фактор росту економіки
9.2.7. Рекомендації.
§ 9.3. Математичне моделювання інфляційних процесів (Неокласичний підхід).

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
§ 10.1. Моделювання системи державного регулювання економіки.
10.1.1. Структура моделі державного регулювання та її характеристика.
10.1.1.1. Положення системи.
10.1.1.2. Можливі економічні ситуації та їх характеристика
10.1.1.3. Визначення макроекономічних показників економічної ситуації.
10.1.1.4. Структурна схема системи державного регулювання.
10.1.1.5. Характеристика блоків та інформаційних потоків між ними.
10.1.2. Структура та функціонування моделі економіки країни.
10.1.2.1. Структурна схема моделі економіки.
10.1.2.2. Підсистема „Виробництво”.
10.1.2.3. Підсистема „Експорт - Імпорт”
10.1.2.4. Підсистема „Інвестиції”.
10.1.2.5. Підсистема „Споживання”.
10.1.2.6. Підсистема „Бюджет”
10.1.2.7 Підсистема „Цільові показники”
§ 10.2. Моделювання державного впливу на перерозподіл податків
10.2.1. Модель перерозподілу податкового тягаря.
10.2.2. Умови перерозподілу податкового навантаження
10.2.3. Вплив підвищення податків на виробництво
10.2.4. Вплив зміни оподаткування споживчого сектора.
10.2.4.1. Випадок недостатнього оподатковування споживчого сектора.
10.2.4.2. Випадок надлишкового оподатковування споживчого сектора.
10.2.5. Вплив підвищення податків на ціни

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Навчальний посібник присвячено систематизованому, з погляду математичної економіки, викладенню найбільш актуальних концепцій аналізу економіки.
Опис цих концепцій (моделей) проведено в порядку їх історичного розвитку, починаючи із моделі рівноваги конкурентної економіки Л.Вальраса. Розвиток цього підходу подається на прикладі динамічної рівноваги в моделі Неймана та її модифікацій. В посібнику широко описано модель міжгалузевого балансу В.Леонтьєва, кейнсіанська система з її модифікаціями, неокласична (модель Р.Солоу) та неокейнсіанські моделі економічного росту (модель Харрода-Домара), неомонетарна модель М.Фрідмена. На завершення подається опис моделі діалогової системи державного регулювання економікою.
У посібнику, поряд з описом найважливіших концепцій, подається коротка біографічна довідка їх авторів.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Економічна кібернетика”, а також студентам факультету прикладної математики, які спеціалізуються в напрямку математичної економіки.
З матеріалом посібника корисно ознайомитись також студентам, аспірантам та фахівцям всіх інших економічних спеціальностей.
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок