Новенькі? Зареєструватися

Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / Вовк В.М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.

Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / Вовк В.М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
назва: МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
автор: Вовк В.М.
рік: 2014
мова: українська
формат: pdf
розмір: 4,45 Mb
код: b004000011
ключові слова: інноваційний розвиток, економіко-виробнича система, інновація, інвестиція, моделювання, стратегія
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
1.1. Особливості та умови функціонування економіко-виробничих систем
1.2. Обґрунтування цільових характеристик економіко-виробничих систем
1.3. Синергетична парадигма управління економіко-виробничими системами в конкурентному середовищі
1.4. Особливості прийняття рішень в управлінні економіко-виробничими процесами

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
2.1. Виробничий потенціал економіко-виробничих систем та його аналіз
2.2. Проблеми управління виробничим потенціалом економіко-виробничих систем в конкурентному середовищі
2.3. Особливості управління виробничим потенціалом економіко-виробничих систем
2.4. Прогнозування стратегії розвитку економіко-виробничих систем
2.5. Актуальність оптимального управління економіко-виробничих систем

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ
3.1. Метод моделювання у дослідженні економіко-виробничих систем
3.2. Аналіз можливості застосування математичного моделювання в управлінні виробничим потенціалом економіко-виробничих систем
3.3. Оптимізація управління виробничим потенціалом економіко-виробничих систем
3.4. Використання теорії нечітких множин в моделюванні управління виробничим потенціалом економіко-виробничих систем

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
4.1. Роль і місце інновацій у розвитку економіко-виробничих систем
4.2. Економічні передумови управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання у нестабільному середовищі
4.3. Концепція управління інноваційним розвитком економіко-виробничих систем
4.4. Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком економіко-виробничих систем
4.5. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком економіко-виробничих систем

РОЗДІЛ 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ НАПРЯМКІВ І ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
5.1. Методичні основи оцінювання і вибору варіантів інноваційного розвитку економіко-виробничих систем у нестабільному ринковому середовищі
5.2. Методика діагностики інноваційного потенціалу економіко-виробничої системи
5.3. Методи оцінки економічної ефективності інновації в ринкових умовах
5.4. Управління розробкою інновацій та проектів інноваційного розвитку
5.5. Управління набором (формуванням) цільових ринків для реалізації проектів інноваційного розвитку
5.6. Моделювання формування місії та системи цілей інноваційного розвитку економіко-виробничої системи
5.7. Моделювання процесу прийняття стратегічних інноваційних рішень

РОЗДІЛ 6. ОРГАЗІЗАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
6.1. Проблеми інвестування інноваційних проектів
6.2. Нормативно-правове забезпечення інвестування інноваційного розвитку підприємства
6.3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
6.4. Теоретичні основи інвестиційних рішень
6.5. Моделювання структури інвестиційного портфеля
6.6. Оптимізація вибору інноваційних проектів
6.7. Моделювання поділу коштів на фонд споживання і на фонд інвестування інноваційних проектів

РОЗДІЛ 7. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
7.1. Типологія стратегій інноваційного розвитку економіко-виробничих систем
7.2. Часова оптимізація ресурсної та фінансово-інвестиційної програми інноваційної діяльності підприємства
7.3. Побудова критеріальних показників управління інноваційною складовою діяльності підприємства
7.4. Вибір оптимальної інноваційної стратегії розвитку динамічної економіко-виробничої системи з ряду альтернатив

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
У монографії подано теоретичні основи прийняття рішень в організації економіко-виробничих систем та суть методу моделювання в управлінні ними. Пропонуються методи моделювання розвитку виробничого потенціалу економіко-виробничих систем та методи оптимізації інвестування проектів їх інноваційного розвитку. Описаний інструментарій підтвердив свою ефективність в реальних економічних ситуаціях.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, а також може бути корисна фахівцям, які цікавляться теоретичними та практичними питаннями управління економіко-виробничими системами.
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок