Новенькі? Зареєструватися

Гончаренко Я.В. Математичне програмування. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 184 с.

Гончаренко Я.В. Математичне програмування. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 184 с.
назва: МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
автор: Гончаренко Я.В.
рік: 2010
мова: українська
формат: pdf
розмір: 2,94 Mb
код: b004000012
ключові слова: математичне програмування, жорданові виключення, лінійне програмування
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
Передмова
Вступ

1. ЖОРДАНОВІ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Звичайні жорданові виключення
1.2. Алгоритм кроку звичайних жорданових виключень
1.3. Застосування звичайних жорданових виключень до знаходження оберненої матриці та розв’язування систем лінійних рівнянь
1.4. Модифіковані жорданові виключення

2. АНАЛІЗ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ. МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА

3. МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (МОДЕЛЬ ОБМІНУ)

4. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
4.1. Постановка задачі математичного програмування

5. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
5.1. Задача лінійного програмування. Приклади
5.2. Графічний метод розв’язання задачі лінійного програмування
5.3. Симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування
5.4. Задача лінійного програмування в нестандартній постановці
5.4.1. Випадок змішаної системи обмежень
5.4.2. Випадок, коли не на всі керовані змінні накладено умову невід’ємності
5.4.3. Мінімізація цільової функції
5.5. Двоїста задача лінійного програмування

6. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
6.1. Постановка транспортної задачі. Основні поняття
6.2. Методи знаходження опорного розв‘язку транспортної задачі
6.3. Оптимізація опорного розв’язку. Метод потенціалів
6.4. Відкрита модель транспортної задачі

7. ЗАДАЧА ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
7.1. Постановка задачі цілочисельного програмування
7.2. Геометричний метод розв’язання задачі цілочисельного програмування
7.3. Метод Гоморі
7.4. Метод «гілок і границь»

8. МАТРИЧНІ ІГРИ
8.1. Розв’язання матричних ігор в чистих стратегіях
8.2. Гра зі змішаними стратегіями
8.3. Геометрична інтерпретація гри 2 х 2
8.4. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування

9. ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
9.1. Економічна постановка і математична модель задачі нелінійного програмування
9.2. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування
9.3. Основні труднощі розв’язування задач нелінійного програмування
9.4. Класичний метод оптимізації. Метод множників Лагранжа
9.5. Необхідні умови існування сідлової точки
9.6. Теорема Куна—Таккера
9.7. Опукле програмування
9.8. Квадратичне програмування
9.8.1. Квадратична форма та її властивості
9.8.2. Метод розв’язування задач квадратичного програмування
9.9. Економічна інтерпретація множників Лагранжа
9.10. Градієнтний метод

10. ДИНАМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
10.1. Економічна сутність задач динамічного програмування
10.2. Задача про розподіл капіталовкладень між двома підприємствами на n років
10.2.1. Метод рекурентних співвідношень
10.3. Задача про розподіл капіталовкладень між підприємствами
10.4. Принцип оптимальності
10.5. Багатокроковий процес прийняття рішень

11. СТОХАСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
11.1. Загальна математична постановка задачі стохастичного програмування
11.2. Особливості математичної постановки задач стохастичного програмування
11.3. Приклади економічних задач стохастичного програмування
11.4. Одноетапні задачі стохастичного програмування
11.5. Двохетапні задачі стохастичного програмування

ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Навчальний посібник “Математичне програмування”, містить необхідний мінімум знань з наступних розділів: загальна задача лінійного програмування та методи її розв’язання, двоїстість у лінійному програмуванні, транспортна задача, цілочисельне програмування, елементи нелінійного програмування, елементи теорії ігор, елементи стохастичного та динамічного програмування, а також задачі для самостійного розв’язання та завдання розрахункової роботи для студентів спеціальностей «Математика та економіка», «Економічна теорія та інформатика», «Менеджмент».
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2021
Усі права застережені
Економіка: Готові роботи Книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок