Новенькі? Зареєструватися

Гледко Ю.А. Гидрогеология: учеб. пособие / Ю.А. Гледко. – Минск: Выш. шк., 2012. – 446 с.

Гледко Ю.А. Гидрогеология: учеб. пособие / Ю.А. Гледко. – Минск: Выш. шк., 2012. – 446 с.
назва: ГІДРОГЕОЛОГІЯ
автор: Гледко Ю.А.
рік: 2012
мова: російська
формат: pdf
розмір: 6,52 Mb
код: b051000002
ключові слова: гідрогеологія, підземні води, гірська порода, гідросфера, гідрогеохімія, районування
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ВСТУП

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ

1. ГІДРОГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА, НАУКОВІ МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ
1.1. Гідрогеологія як наука, наукові методи і завдання гідрогеології
1.2. Історія розвитку науки
1.3. Історія гідрогеологічних досліджень у Білорусі Питання для самоконтролю

2. МІСЦЕ І РОЛЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД В ГІДРОСФЕРІ ЗЕМЛІ
2.1. Загальні відомості про гідросферу Землі
2.2. Вода як речовина, її молекулярна структура і ізотопний склад
2.3. Види води в гірських породах
2.4. Будова підземної гідросфери
2.5. Кругообіг води в надрах Землі
Питання для самоконтролю

3. ФІЗИЧНІ І ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД
3.1. Фізичні властивості гірських порід
3.2. Водно-фізичні властивості гірських порід
Питання для самоконтролю

4. ГІДРОГЕОЛОГІЧЕІ КЛАСИФІКАЦІЇ
Питання для самоконтролю

5. ПОХОДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД І ФОРМУВАННЯ ЇХ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ
5.1. Походження підземних вод
5.2. Процеси формування хімічного складу підземних вод
Питання для самоконтролю

6. ЗАЛЯГАННЯ І ПОШИРЕННЯ ВОД В ПІДЗЕМНІЙ ГІДРОСФЕРІ
6.1. Води зони аерації і грунтові води
6.1.1. Води зони аерації
6.1.2. Грунтові води
6.2. Міжпластові води
6.3. Глибинні води
6.4. Основні твані підземних вод області поширення багаторічномерзлих порід
Питання для самоконтролю

7. ФОРМИ ЖИВЛЕННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД
7.1. Умови живлення і поширення грунтових вод
7.2. Розвантаження грунтових вод
Питання для самоконтролю

8. ОСНОВИ ДИНАМІКИ ПІДЗЕМНИХ ВОД
8.1. Рух підземних вод
8.2. Лінійний закон фільтрації Дарсі
Питання для самоконтролю

9. ГІДРОГЕОХІМІЯ
9.1. Фізичні властивості і хімічний склад підземних вод
9.1.1. Фізичні властивості підземних вод
9.1.2. Хімічний склад підземних вод
9.2. Форми вираження хімічного складу підземних вод
9.2.1. Аналіз води і форми його вираження
9.2.2. Форми вираження хімічного складу підземних вод
9.3. Класифікації підземних водно-хімічному складу
9.4. Гідрохімічна зональність підземних вод
9.4.1. Особливості хімічного складу підземних вод залежно від умов формування
9.4.2. Вертикальна гідрохімічна зональність підземних вод
Питання для самоконтролю

10. РЕЖИМ І БАЛАНС ПІДЗЕМНИХ ВОД
10.1. Режимоутворюючі чинники. Класифікація режиму підземних вод
10.2. Баланс підземних вод
10.2.1. Режим і баланс рівня грунтових вод
10.2.2. Режим температури грунтових вод
10.2.3. Гідрогеохімічний режим грунтових вод
10.2.4. Режим міжпластових вод
Питання для самоконтролю

11. ПІДЗЕМНИЙ СТІК І МЕТОДИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
11.1. Поняття про підземний стік і його основні параметри
11.2. Потоки підземних вод
11.3. Взаємодія поверхневих і підземних вод. Роль підземних вод в живленні річок
Питання для самоконтролю

12. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ І ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
12.1. Принципи гідрогеологічне районування
12.2. Гідрогеологічні масиви
12.3. Артезіанські басейни платформеного типу, їх структура і будова
12.4. Гідрогеологія складчастих областей
12.4.1. Артезіанські басейни міжгірського типу
12.4.2. Вулканогенні масиви
12.5. Гідрогеологічні структури дна морів і Світового океану
Питання для самоконтролю

13. РЕСУРСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД
13.1. Поняття про запаси і ресурси підземних вод
13.1.1. Ресурси підземних вод по частинах світу і країнах світу
13.1.2. Ресурси підземних вод у Білорусі
13.2. Основні типи підземних вод
13.2.1. Підземні води господарсько-питного призначення
13.2.2. Мінеральні підземні води
13.2.3. Промислові води
13.2.4. Теплоенергетичні води
Питання для самоконтролю

ЧАСТИНА 2. ГІДРОГЕОЛОГІЯ БІЛОРУСІ

14. ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ
14.1. Основні водоносні горизонти і комплекси
14.2. Закономірності поширення підземних вод
14.2.1. Гідродинамічна зональність
14.2.2. Гідрогеохімічна зональність
14.3. Різновиди підземних вод по практичному використанню
14.3.1. Поширення і використання мінеральних вод
14.3.2. Промислові розсоли і термальні води Питання для самоконтролю

ЧАСТИНА 3. ЕКОЛОГІЯ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ

15. ОХОРОНА ПІДЗЕМНИХ ВОД
15.1. Охорона запасів підземних вод від виснаження
15.2. Види і джерела забруднення підземних вод
15.3. Поняття про захищеність підземних вод
15.4. Охорона і захист підземних вод від забруднення
15.5. Гідрогеоекологічне районування території Білорусі і рекомендації раціонального і екологобезпечного використання підземної гідросфери
15.6. Забруднення підземних і поверхневих вод і здоров'я населення
15.7. Стандартизація якості поверхневих і підземних вод
15.8. Моніторинг підземної гідросфери
Питання для самоконтролю

16. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ТИПИ ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД
16.1. Поняття про водозабезпечення
16.1.1. Горизонтальні водозабори
16.1.2. Шахтні колодязі
16.1.3. Трубчасті колодязі
16.1.4. Променеві водозабори
16.1.5. Водозабірні свердловини
16.1.6. Каптажні водозабірні споруди
16.2. Штучне поповнення запасів підземних вод
16.3. Особливості водоспоживання
16.3.1. Особливості водоспоживання у Білорусі
16.3.2. Вдосконалення технологій водокористування

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ЛІТЕРАТУРА
Освітлені загальні питання гідрогеології, дається системне уявлення про підземні води, їх походження, класифікацію, склад, умови руху і формування. Розглядаються принципи гідрогеологічного районування, проблеми використання і охорони підземних вод : прісних, мінеральних, лікувальних, промислових і теплоенергетичних.
Особлива увага приділяється гідрогеологічному районуванню і використанню підземних вод Білорусі. Описані основні водоносні горизонти і комплекси, представлена схема гідродинамічної зональності основних гідрогеологічних структур і гідрохимічної зональності платформеного чохла. Освітлюються також проблеми водозабезпечення і вдосконалення технологій водопостачання.
Для студентів географічних і геологічних спеціальностей установ вищої освіти.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ГЕОГРАФІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок