Новенькі? Зареєструватися

Инженерная геодезия и геоинформатика: Учебник для вузов / Под ред. С.И. Матвеева. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2012. — 484 с

Инженерная геодезия и геоинформатика: Учебник для вузов / Под ред. С.И. Матвеева. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2012. — 484 с
назва: ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ І ГЕОІНФОРМАТИКА
автор: Матвєєв С.І.
рік: 2012
мова: російська
формат: pdf
розмір: 30,64 Mb
код: b054000003
ключові слова: плани, карти, моделі місцевості, геодезичні виміри, радіонавігаційні системи
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
В.1. Предмет геодезії і її зв'язок з іншими науками
В.2. Інженерна геодезія і геоінформатика, їх завдання і місце при дослідженнях, будівництві і експлуатації інженерних споруд.
В.3. Роль геодезії і геоінформатики в сучасному інформаційному співтоваристві

СИСТЕМИ КООРДИНАТ І ОРІЄНТУВАННЯ НАПРЯМІВ
1.1. Поняття про форму і розміри Землі
1.2. Системи координат, вживані в геодезії
1.3. Системи плоских координат
1.4. Метод проектування і облік кривизни земної поверхні при вимірі горизонтальних відстаней і висот
1.5. Системи висот
1.6. Орієнтування напрямів
1.7. Пряма і зворотна геодезичні завдання на площині

ПЛАНИ, КАРТИ, ЦИФРОВІ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ
2.1. План, карта, профіль
2.2. Розграфка і номенклатура топографічних карт і планів
2.3. Зміст топографічних карт і планів
2.4. Рішення завдань по топографічній карті
2.5. Визначення площ по картах і планах
2.6. Цифрові моделі місцевості. Електронні карти

МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ
3.1. Види геодезичних вимірів і їх помилок
3.2. Властивості випадкових помилок
3.3. Нормальний закон розподілу випадкових помилок
3.4. Кількісні критерії точності результатів вимірів
3.5. Оцінка точності функцій результатів вимірів
3.6. Арифметична середина
3.7. Математична обробка результатів рівноточних вимірів однієї величини
3.8. Ваги результатів вимірів
3.9. Математична обробка результатів нерівноточних вимірів
3.10. Оцінка точності результатів вимірів по нев'язках умовних рівнянь і по різницях подвійних вимірів
3.10.1. Оцінка точності результатів вимірів по нев'язках умовних рівнянь
3.10.2. Оцінка точності результатів по різницях подвійних вимірів
3.11. Поняття про зрівнювання вимірів

ВИМІР КУТІВ
4.1. Поняття горизонтального і вертикального кутів, принцип їх виміру
4.2. Типи і облаштування сучасних теодолітів. Класифікація теодолітів
4.3. Перевірки і юстирування теодолітів
4.4. Вимір горизонтальних кутів
4.5. Вимір вертикальних кутів

ВИМІР ДОВЖИН ЛІНІЇ
5.1. Вимір довжин ліній мірними стрічками і рулетками
5.2. Непрямі виміри довжин ліній
5.3. Нитяний оптичний далекомір
5.4. Світлодальноміри і електронні тахеометри

НІВЕЛЯЦІЯ
6.1. Методи і способи нівеляції
6.2. Вплив кривизни Землі і рефракції на результати нівеляції
6.3. Нівеліри і нівелірні рейки
6.4. Перевірки нівелірів
6.5. Нівеляція III і IV класів
6.6. Технічна нівеляція
6.7.Понятие про високоточну нівеляцію

ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
7.1. Супутникові радіонавігаційні системи
7.2. Супутникові приймачі
7.3. Визначення координат за результатами кодових вимірів
7.4. Визначення координат за результатами фазових вимірів
7.5. Метод відносних фазових вимірів
7.6. Поєднання кодових вимірів з фазовими
7.7. Методи рішення геодезичних і навігаційних завдань за допомогою супутникових вимірів

ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
8.1. Методи побудови планових опорних геодезичних мереж
8.2. Державні геодезичні мережі
8.3. Геодезичні місцеві мережі згущування. Мережі спеціального призначення
8.4. Нівелірні мережі. Марки і репери
8.5. Знімальні геодезичні мережі
8.5.1. Види знімального геодезичного обгрунтування
8.5.2. Ходи теодолітів
8.5.3. Польові і камеральні роботи при ходу теодоліта
8.5.4. Обробка матеріалів ходу теодоліта в програмному комплексі CREDO

СЪЕМПЧНЫЕ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ
9.1. Види зйомок
9.2. Зйомка теодоліта
9.3. Тахеометрична зйомка
9.4. GPS- зйомка
9.5. Побудова плану і цифрової моделі місцевості з використанням програмного комплексу CREDO
9.6. Нівеляція поверхні
9.7. Наземна зйомка сканера
9.7.1. Лазерні сканери для наземної зйомки
9.7.2. Лазерна зйомка

ФОТОГРАММЕТРИЧНІ ЗЙОМКИ І ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
10.1. Фотограмметрія і дистанційне зондування. Основні поняття, терміни і визначення
10.2. Виробництво аеро- і космічної зйомок
10.3. Геометричні особливості аерознімків
10.4. Зв'язок координат точок знімка і місцевості
10.5. Трансформація аерофотознімків
10.6. Комбінований метод аерофотознімання
10.7. Стереофотограметричні методи зйомки
10.8. Поняття про фототріангуляцію
10.9. Поняття про наземну фототопографічну зйомку
10.10. Дешифрування аерофотознімків

ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗБИВОЧНІ РОБОТИ
11.1. Поняття про геодезичні розбивочних роботи
11.2. Геодезична основа розбивочних робіт
11.3. Елементарні види розбивочних робіт
11.4. Способи розбивочних робіт
11.5. Геодезична підготовка проекту для винесення його в натуру

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАЛІЗНИЦЬ
12.1. Поняття про трасування лінійних споруд
12.2. Розбиття траси
12.3. Кругові і перехідні криві
12.4. Нівеляція траси і поперечників
12.5. Особливі випадки нівеляції
12.6. Побудова подовжнього профілю траси і поперечників
12.7. Комп'ютеризація обробки матеріалів досліджень
12.8. Гідрометричні роботи

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЗАЛІЗНИЦЬ
13.1. Відновлення траси
13.2. Основні способи детального розбиття кривих
13.3. Розбиття будівельних поперечників
13.4. Геодезичні роботи при спорудженні земляного полотна
13.5. Геодезичні роботи при укладанні верхньої будови шляху
13.6. Геодезичні роботи на будівельному майданчику залізничної станції

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ І ТУНЕЛІВ
14.1.Закрепление осі моста на місцевості
48214.2.Съемка району мостового переходу
14.3. Геодезична планова розбивочна основа моста
14.4. Висотна розбивочна основа моста
14.5. Геодезичні роботи при будівництві опор моста
14.6. Розбиття пролітних будов
14.7. Геодезичний контроль деформацій мостових споруд
14.7.1. Традиційні методи контролю деформацій
14.7.2. Геодезичний моніторинг деформацій
14.8. Геодезичні роботи при будівництві тунелів

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
15.1. Загальні стани
15.2. Допуски і класи точності розбивочних робіт
15.3. Геодезичні роботи нульового циклу будівництва будівель і споруд
15.4. Геодезичні роботи наземного циклу будівництва будівель і споруд
15.5. Спостереження за деформаціями інженерних споруд

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
16.1. Геодезичні роботи при поточному, середньому і капітальному ремонтах
16.2. Зйомка і розрахунок залізничних кривих
16.3. Зйомка залізничних станцій і сортувальних гірок
16.4. Зйомка підземних комунікацій

АЕРОФОТОЗНІМАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ
17.1. Фотограмметричні методи при експлуатації і реконструкції залізниць
17.2. Основні модулі цифрової фотограмметричної системи РНОТОМОЭ версії 3.5
17.3. Особливості дешифрування аерознімків залізничних станцій і перегонів
17.4. Аерофотознімання на стадії досліджень залізниць

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
18.1. Основні поняття кадастру об'єктів нерухомості
18.2. Геодезичні роботи земельних ділянок
18.3. Зйомка об'єктів технічної інвентаризації
18.4. Геоінформаційні системи кадастру нерухомості

ГЕОІНООРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
19.1. Основні поняття і визначення геоінформатики
19.2. Основні поняття і визначення ГИС
19.3. Робота з інформацією в ГИС
19.4. Робота з базами даних
19.5. Виведення геоінформации

ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАТИКИ ТРАНСПОРТУ
20.1. Особливості ГИС залізничного транспорту
20.2. Структура системи баз цих ВАТ "РЖД"
20.3. Цілі і завдання ГИС залізничного транспорту
20.4. Формування геоінформаційного простору залізниць Росії
20.5. Перспективні напрями розвитку геоінформаційних систем і технологій залізничного транспорту

ЛІТЕРАТУРА
Розглянуті теорія і практика знімальних і розбивочних геодезичних робіт, що виконуються при дослідженнях, проектуванні, будівництві і експлуатації інженерних споруд.
Розглянуті особливості геодезичних робіт при будівництві лінійних споруд, велика увага приділена геодезичному забезпеченню транспортно-будівельного комплексу. Освітлені сучасні досягнення в інженерній геодезії і геоінформатике : геоінформаційні і супутникові навігаційні системи і технології, цифрові моделі місцевості і споруд.
Звернена увага на історичний взаємозв'язок геодезії і навігації і на посилення взаємозв'язку геодезії, геоінформатики і навігація в сучасних умовах, на стику яких розвивається нова галузь знань - геоінформатика транспорту. Розглядається можливість створення галузевих транспортних геоінформаційних систем на прикладі найбільш централізованої, а отже, найбільш керованої системи залізничного транспорту Російської Федерації.
Для студентів спеціальностей транспортно-будівельного, особливо залізничного комплексу. Книга може бути використана такими, що вчаться інших учбових закладів по курсах інженерної геодезії і геоінформатики.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ГЕОГРАФІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок