Новенькі? Зареєструватися

Сырямкин В.И. Информационные устройства и системы в робототехнике и мехатронике: учеб. пособие / В.И.Сырямкин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – 524 с.

Сырямкин В.И. Информационные устройства и системы в робототехнике и мехатронике: учеб. пособие /  В.И.Сырямкин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – 524 с.
назва: ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ І СИСТЕМИ В РОБОТОТЕХНИКЕ І МЕХАТРОНИКЕ
автор: Сирямкін В.І.
рік: 2016
мова: російська
формат: pdf
розмір: 8,97 Mb
код: b090000002
ключові слова: відомості, пристрої, система, зору, проектування
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
1. Робототехніка, мехатроніка, інформаційні пристрої і системи
2. Принципи побудови інформаційних пристроїв і систем
3. Біонічні основи інформаційних пристроїв і систем
4. Рекомендації застосування інформаційних пристроїв і систем

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
1.1. Вступ
1.2. Загальні відомості з теорії інформації.
1.3. Поняття сигналу. Класи і типи сигналів.
1.4. Загальна модель інформаційної системи
1.4.1. Системи зв'язку
1.4.2. Системи зберігання інформації
1.4.3. Перетворювачі інформації
1.4.4. Інші типи інформаційних систем
1.5. Класифікація інформаційних систем

ГЛАВА 2. ТИПОВІ ПРИСТРОЇ І ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В РОБОТОТЕХНИКЕ І МЕХАТРОНИКЕ
2.1. Вступ
2.2. Освітлювачі робочої зони
2.3. Оптико-електронні приймачі випромінювання
2.4. Телевізійні камери
2.5. Відеопроцесори
2.6. Буферні пристрої, що запам'ятовують
2.7. Електронні диски пам'яті
2.8. Датчики чутливості
2.8.1. Індуктивні датчики
2.8.2. Датчики Холу
2.8.3. Ємнісні датчики
2.8.4. Ультразвукові датчик
2.8.5. Оптичні датчики виміру у ближній зоні
2.8.6. Тактильні датчики
2.8.7. Дискретні порогові датчики.
2.8.8. Аналогові датчики
2.8.9. Елементи датчика захвату, вбудованого в зап'ясток
2.8.10. Внутрішні датчики інформації про стан робочих органів робота
2.8.11. Приклад застосування датчиків інформації в роботах

ГЛАВА 3. СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ
3.1. Системи технічного зору роботів як різновид інформаційних систем мехатроніки
3.1.1. Загальні відомості про системи технічного зору(СТЗ)
3.1.2. Класифікація СТЗ
3.1.3. Узагальнена структурна схема СТЗ
3.1.4. Вимоги, що пред'являються до СТЗ
3.1.5. Погрішності, обумовлені умовами експлуатації СТЗ
3.1.5.1. Погрішності, викликані орієнтацією датчика поточного зображення відносно об'єкту в робочій зоні
3.1.5.2. Погрішності, викликані нерівномірністю освітленості об'єкту в робочій зоні
3.1.6. Погрішності, викликані помилками установки датчика поточного зображення
3.2. Алгоритми обробки зорової інформації в СТЗ
3.2.1. Узагальнений алгоритм обробки зорової інформації
3.2.2. Формування зображень
3.2.3. Попередня обробка зображень
3.2.4. Сегментація зображень
3.2.5. Опис зображень
3.2.6. Аналіз зображень
3.2.7. Алгоритми аналізу об'ємних кольорових зображень
3.3. Застосування структурно-перебудовуваних обчислювальних середовищ в процесі обробки інформації
3.4. Застосування нейронечіткого алгоритму для розпізнавання образів
3.4.1. Постановка завдання
3.4.2. Алгоритм розпізнавання образів на основі нейронечетких портретів
3.4.3. Витягання знань у вигляді інтегральних характеристик класів образів
3.4.4. Побудова нейронечіткої системи розпізнавання образів
3.4.5. Адаптація і контроль якості алгоритму.

ГЛАВА 4. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
4.1. Вступ
4.2. Загальні відомості про метрологічне забезпечення ІУС
4.3. Метрологічні характеристики інформаційних систем
4.4. Погрішності інформаційних пристроїв і систем.
4.4.1. Загальні відомості про погрішності вимірів.
4.4.2. Види розподілів випадкових величин.
4.4.2.1. Рівномірний розподіл
4.4.2.2. Нормальний розподіл.
4.4.2.3. Експоненціальний розподіл
4.4.3. Класифікація погрішностей
4.4.4. Оцінка статистичних характеристик погрішностей ІУС
4.5. Метрологія програмного забезпечення інформаційних пристроїв і систем
4.5.1. Класифікація критерію якості програмного забезпечення
4.5.2. Основні вимоги і критерії якості програмного забезпечення
4.5.3. Зв'язок критеріїв і характеристик програмного забезпечення
4.5.4. Складність. Оцінка межі можливостей обчислення способом Бреммермана
4.5.5. Метрики якості програм
4.6. Основні етапи вимірювальних технологій
4.7. Перевірка інформаційних пристроїв і систем.
4.8. Контроль і діагностика інформаційних пристроїв і систем
4.8.1. Відмови і надійність інформаційних систем.
4.8.2. Особливості контролю і діагностики інформаційних систем
Висновок

ГЛАВА 5. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ І СИСТЕМ
5.1. Вступ
5.2. Структура САПР інформаційних пристроїв і систем.
5.3. Особливості методики проведення комплексного функціонально-вартісного аналізу в процесі створення ІУС
5.3.1. Функціонально-вартісний аналіз на ранніх етапах науково-дослідної роботи
5.3.2. ФСА на основних етапах науково-дослідної роботи
5.3.3. Функціонально-вартісний аналіз при оптимізації структури ІУС
5.3.4. Приклади застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні ІУС
5.3.4.1. Вибір способу контролю якості виробів на основі методу розставляння пріоритетів.
5.3.4.2. Попередній вибір елементів структури ІУС на основі експрес-ФСА
5.3.4.3. Вибір оптимального варіанту структури елементів ІУС
5.4. Параметричний синтез ІУС на прикладі систем технічного зору
5.4.1. Оцінка допустимої погрішності визначення координат при мінімізації витрат на розробку і експлуатацію СТЗ
5.4.2. Інженерний(наближений) розрахунок СТЗ
5.4.2.1. Розрахунок місткості пам'яті ІС.
5.4.2.2. Оцінка швидкодії ІУС
5.4.2.3. Методика розрахунку ІУС
5.5. Апаратно-програмний комплекс на базі мікро ЕОМ для моделювання, проектування і налаштування систем технічного зору
5.5.1. Склад апаратно-програмного комплексу
5.5.2. Алгоритми програмного забезпечення для інформаційних систем в робототехніці і мехатроніці
5.5.3. Програмне забезпечення для інформаційних пристроїв і систем робототехніці і мехатроніці
5.5.4. Мови програмування інформаційних пристроїв і систем
5.5.4.1. Інтерпретатори
5.5.4.2. Компілятори
5.5.5. Класифікація мов програмування

ГЛАВА 6. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ РІЗНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. Вступ
6.2. Інформаційні системи мікро- і міні-роботів.
6.3. Медичні інформаційні системи
6.3.1. Інтелектуальна медична оптико-телевізійна діагностична система
6.3.2. Інтелектуальна мехатронна система контролю внутрішньовенної процедури інфузії
6.3.3. Інформаційні системи медичних мікророботів
6.3.3.1. Діяльність хірурга - оператора міні-робота
6.3.3.2. Ергономічні вимоги до хірургічного міні-робота
6.3.3.3. Інформаційні системи медичних нанороботів
6.3.4. Мехатронна система для маніпуляцій на м'яких тканинах
6.4. Інформаційні системи в комплексах технічної діагностики
6.4.1. Діагностика матеріалів оптико-телевізійними вимірювальними системами
6.4.2. Оптико-телевізійна система для діагностики матеріалів
6.4.3. Методи виміру значення фрактальної розмірності. Метод нормованого розмаху
6.4.4. Метод серії зображень
6.4.5. Кореляційні статистичні алгоритми
6.5. Цифрова рентгенівська 3D-микротомография
6.6. Інтелектуальні розподілені інформаційні системи охорони територій і об'єктів
6.6.1. Структурно-функціональна схема системи охорони
6.6.2. Класифікація систем охорони
6.6.3. Датчики систем охорони.
6.6.4. Системи охоронного телебачення
6.6.5. Сучасні інтегровані системи охорони

ЛІТЕРАТУРА
Навчальний посібник присвячений актуальним питанням проектування, дослідження, алгоритмічного і програмного забезпечення інформаційних пристроїв і систем, використовуваних в робототехнике і мехатронике. Для студентів вищих учбових закладів, що навчаються по напрямах : 211000 "Конструювання і технологія електронних засобів", "Мехатроника".
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ІНФОРМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок