Новенькі? Зареєструватися

Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.
назва: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
автор: Федорова Г.М.
рік: 2013
мова: російська
формат: pdf
розмір: 6,41 Mb
код: b099000035
ключові слова: системи, програмне забезпечення, моделювання, управління, інформатика
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1.1. Склад і структура інформаційних систем
1.1.1. Основні поняття інформаційних систем
1.1.2. Історія розвитку ІС
1.1.3. Функціональна частина ІС
1.1.4. Частина, що забезпечує
1.2. Класифікація інформаційних систем
1.3. Архітектура ІС
1.3.1. Архітектура файл-сервер
1.3.2. Архітектура клієнт-сервер
1.3.3. Багаторівнева архітектура
1.3.4. Інтернет(Интранет) -технологии
1.4. Процеси в інформаційній системі. Експлуатація інформаційних систем
1.4.1. Етапи і види технологічних процесів обробки інформації
1.4.2. Організація збору, розміщення, зберігання, накопичення, перетворення і передачі даних в інформаційну систему
1.4.3. Системи класифікації інформації
1.4.4. Експортування структур баз даних
1.5. Показники ефективності інформаційних систем
1.6. Безпека інформаційних систем
1.7. Світові інформаційні ресурси

ГЛАВА 2 ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМИ
2.1. Поняття штучного інтелекту. Інформаційна технологія експертних систем
2.2. Сенс експертного аналізу
2.3. Характеристики експертних систем
2.4. Функції експертних систем
2.4.1. Придбання знань
2.4.2. Представлення знань
2.4.3. Рішення завдань з використанням знань

ГЛАВА 3 ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
3.1. Стадії життєвого циклу інформаційних систем
3.2. Моделі життєвого циклу інформаційної системи
3.2.1. Каскадна модель життєвого циклу інформаційної системи
3.3.1. Спіральна модель життєвого циклу
3.3. Процеси життєвого циклу інформаційної системи
3.3.1. Основні процеси життєвого циклу
3.3.2. Допоміжні процеси життєвого циклу
3.3.3. Організаційні процеси

ГЛАВА 4 МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
4.1. Поняття моделі предметної області
4.2. Структурний підхід в моделюванні предметної області
4.2.1. Суть структурного підходу
4.2.2. Методологія функціонального моделювання SADT
4.2.3. Діаграми потоків даних DFD
4.2.4. Діаграма "суть-зв'язок"
4.3. Об'єктно-орієнтований підхід в моделюванні систем
4.3.1. Суть об'єктно-орієнтованого підходу
4.3.2. UML - мова універсального моделювання
4.3.3. Діаграми варіантів використання
4.3.4. Діаграми діяльності
4.3.5. Діаграми послідовності
4.4. Порівняння структурного і об'єктно-орієнтованого методів моделювання

ГЛАВА 5 ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
5.1. Поняття інформаційної технології управління
5.2. Локальні і корпоративні інформаційні системи
5.3. Класифікація інформаційних систем за рівнем управління
5.3.1. Системи оперативного рівня
5.3.2. Системи тактичного(функціонального) рівня
5.3.3. Системи стратегічного рівня
5.4. Системи підтримки ухвалення рішень
5.5. Основні методології створення економічних інформаційних систем, що управляють
5.5.1. Планування потреби в матеріалах(Material Requirements Planning, MRP) і потужностях(Capacity Requirements Planning, CRP)
5.5.2. Система MRP II
5.5.3. ERP- системи
5.5.4. BPM(Business PerformanceManagement) - автоматизація процесів управлінського планування і контролю
5.6. Аналітична обробка даних для підтримки прийняття рішень
5.6.1. OLAP(On - line Analitical Processing) - оперативний аналіз даних
5.6.2. Технології інтелектуальної обробки даних
5.7. Впровадження корпоративних інформаційних систем
5.8. Управління інформаційними рисками
5.9. Економічна ефективність інформаційних систем

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Детально розглянуті основні напрями розвитку інформаційних систем, їх інформаційні ресурси і технології. Розкриті положення і методологічні принципи сучасних інформаційних систем управління. Проаналізовані принципи побудови інтегрованих корпоративних інформаційних систем. Визначені поняття життєвого циклу інформаційної системи і супроводжуючих його процесів. Розглянуті методи оцінки ефективності автоматизованих інформаційних систем. Підручник може бути використаний при освоєнні загальнопрофесійної дисципліни ОП.05 "Пристрій і функціонування інформаційної системи", а також при освоєнні професійного модуля ПМ. 02 "Участь в розробці інформаційних систем(МДК 02.01) " за фахом 230401 "Інформаційні системи(по галузях) " укрупненої групи спеціальностей 230000 "Інформатика і обчислювальна техніка".
Для студентів установ середньої професійної освіти.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ІНФОРМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок