Новенькі? Зареєструватися

Мартынова И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. – М .: КНОРУС, 2015. – 304 с.

Мартынова И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. – М .: КНОРУС, 2015. – 304 с.
назва: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
автор: Мартинова І.О.
рік: 2015
мова: російська
формат: pdf
розмір: 13,91 Mb
код: b100000269
ключові слова: електричне поле, електричні ланцюги, струм, магнітне поле, електромагнітна індукція, синусоїдальний струм
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ГЛАВА 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
1.1. Основні поняття
1.2. Закон Кулона
1.3. Електричне поле декількох зарядів
1.4. Потік вектору напруженості
1.5. Теорема Гауса
1.6. Електрична місткість
1.7. Плоский конденсатор
1.8. З'єднання конденсаторів

ГЛАВА 2. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
2.1. Електричний струм. Електропровідність
2.2. Закон Ома
2.3. Електричний опір. Провідність
2.4. Електрична енергія і потужність
2.5. Електричний ланцюг
2.6. Закон Джоуля - Лінь
2.7. Втрата напруги в дротах

ГЛАВА 3. РОЗРАХУНОК ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
3.1. Закони Кірхгофа
3.2. Нерозгалужений електричний ланцюг (послідовне з'єднання)
3.3. Розгалужений електричний ланцюг (паралельне з'єднання)
3.4. Перетворення схем
3.5. Розрахунок еквівалентного опору ланцюга
3.6. Метод еквівалентних опорів
3.7. Робота джерел в різних режимах
3.8. Потенційна діаграма
3.9. Метод накладення
3.10. Метод вузлових і контурних рівнянь
3.11. Метод контурних струмів
3.12. Метод вузлової напруги
3.13. Розрахунок нелінійних ланцюгів постійного струму

ГЛАВА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ
4.1. Основні поняття
4.2. Характеристики магнітного поля
4.3. Закон повного струму
4.4. Провідник із струмом в магнітному полі
4.5. Взаємодія струмів в паралельних дротах

ГЛАВА 5. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ
5.1. Явище електромагнітної індукції
5.2. Закон електромагнітної індукції
5.3. Правило Ленца
5.4. Перетворення механічної енергії в електричну
5.5. Перетворення електричної енергії в механічну
5.6. Індуктивність. Явище самоіндукції
5.7. Взаємна індуктивність. Явище взаємоіндукції
5.8. Вихрові струми

ГЛАВА 6. МАГНІТНІ ЛАНЦЮГИ І ЇХ РОЗРАХУНОК
6.1. Намагнічення феромагнетиків
6.2. Магнітний гістерезис
6.3. Магнітні матеріали
6.4. Магнітні ланцюги
6.5. Розрахунок магнітних ланцюгів

ГЛАВА 7. ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
7.1. Початкові відомості про змінний струм
7.2. Фаза
7.3. Графічне зображення синусоїдальних величин
7.4. Складання і віднімання синусоїдальних величин
7.5. Середнє значення змінного струму
7.6. Діюче значення змінного струму

ГЛАВА 8. ЕЛЕМЕНТИ І ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ЗМІННОГО СТРУМУ
8.1. Ланцюг з активним опором
8.2. Ланцюг з ідеальним конденсатором
8.3. Ланцюг з ідеальною котушкою індуктивності

ГЛАВА 9. НЕРОЗГАЛУЖЕНИХ ЛАНЦЮГІВ ЗМІННОГО СТРУМУ
9.1. Ланцюг з реальною котушкою
9.2. Ланцюг з реальним конденсатором
9.3. Нерозгалужений ланцюг з активним опором, індуктивністю і місткістю
9.4. Розрахунок нерозгалужених ланцюгів змінного струму методом векторних діаграм
9.5. Коливальний контур
9.6. Резонанс напруги
9.7. Резонансні криві

ГЛАВА 10. РОЗГАЛУЖЕНІ ЛАНЦЮГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
10.1. Активна і реактивна провідність і струми
10.2. Паралельне з'єднання котушки і конденсатора
10.3. Розрахунок розгалужених ланцюгів методом провідності
10.4. Резонанс струмів
10.5. Коефіцієнт потужності.

ГЛАВА 11. СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЛАНЦЮГІВ СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ Із ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ
11.1. Основні поняття. Теорема Ейлера
11.2. Електричні величини в комплексній формі
11.3. Розрахунок електричних ланцюгів символічним методом
11.4. Ланцюги зі взаємною індуктивністю

ГЛАВА 12. ТРИФАЗНІ ЛАНЦЮГИ
12.1. Основні поняття
12.2. З'єднання обмоток генератора зіркою
12.3. З'єднання обмоток генератора трикутником
12.4. З'єднання приймачів енергії зіркою
12.5. Значення нейтрального дроту
12.6. З'єднання приймачів енергії зіркою при рівномірному навантаженні
12.7. З'єднання приймачів енергії трикутником
12.8. З'єднання приймачів енергії трикутником при рівномірному навантаженні
12.9. Магнітне поле, що обертається

ГЛАВА 13. ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГИ З НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЮ ПЕРІОДИЧНОЮ НАПРУГОЮ І СТРУМАМИ
13.1. Основні поняття. Теорема Фур'є
13.2. Розрахунок лінійних ланцюгів з несинусоїдальними струмам і
13.3. Електричні фільтри

ГЛАВА 14. НЕЛІНІЙНІ ЛАНЦЮГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
14.1. Нелінійні елементи
14.2. Струми в ланцюгах з вентилями
14.3. Котушка з феромагнітним сердечником
14.4. Потужність втрат енергії в котушці із сталевим сердечником

ГЛАВА 15. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ
15.1. Основні поняття. Закони комутації
15.2. Включення котушки індуктивності на постійну напругу
15.3. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги
15.4. Включення конденсатора на постійну напругу
15.5. Розрядка конденсатора на активний опір

ГЛАВА 16. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРИ
16.1. Основні поняття
16.2. Прилади електровимірювань
16.3. Вимір електричних величин
16.4. Вимір неелектричних і магнітних величин

Додаток 1
Зображення елементів в електричних схемах
Додаток 2
Властивості провідникових матеріалів
Додаток 3
Значення діелектричної проникності
Розглядаються фізичні явища, що відбуваються в електричному і магнітному полі, методи розрахунку ланцюгів постійного струму, змінного однофазного і трифазного струму, синусоїдального і несинусоїдального струму, а також методи виміру параметрів електричних ланцюгів. Наводяться приклади і завдання з рішеннями.
Відповідає діючому Федеральному державному освітньому стандарту середнього професійного утворення нового покоління.
Для студентів середнього професійного утворення електроенергетичних і електротехнічних спеціальностей.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ЕЛЕКТРОНІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок