Новенькі? Зареєструватися

Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності: навч. посіб. / Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, В.І. Ільченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 160 с.

Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності: навч. посіб. / Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, В.І. Ільченко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 160 с.
назва: МІКРОЕЛЕКТРОНІКА І НАНОЕЛЕКТРОНІКА. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
автор: Поплавко Ю.М.
рік: 2010
мова: українська
формат: pdf
розмір: 8,16 Mb
код: b106000001
ключові слова: атом, нуклон, нанофізика, нанокристалічна структура, магнітоелектроніка, молетроніка
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА
1. ВСТУП

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Вища освіта в Україні
2.2. Особливості освітнього стандарту за напрямом «Мікроелектроніка і наноелектроніка»
2.3. Дисципліни природничо-наукової підготовки бакалаврів
2.4. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
2.5. Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
2.6. Основні вимоги до підготовки сучасного фахівця
2.7. Особливості підготовки спеціалістів у НТУУ «КПІ»

3. ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
3.1. Сучасна фізична картина світу
3.2. Частинки, хвилі та їх дуалізм
3.3. Фотони
3.4. Електрони
3.5. Спін
3.6. Принцип невизначеності Гейзенберга і принцип Паулі
3.7. Нуклони, постійна тонкої структури і Всесвіт
3.8. Атоми
3.9. Енергетичний спектр кристала
3.10. Особливості напівпровідників

4. ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ
4.1. Нанокристалічні структури
4.2. Особливості нанофізики
4.3. Від напівпровідникової мікроелектроніки до наноелектроніки
4.3. Потенціальні ями, бар’єри і тунелювання
4.4. Квантоворозмірні ефекти
4.5. Особливості квантоворозмірних структур
4.6. Надгратки
4.7. Наномагнітні матеріали і магнітоелектроніка
4.8. Молекулярна електроніка (молетроніка)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Розглянуто елементарні наукові засади та напрями розвитку твердотільної інтегральної електроніки (мікроелектроніки), фізичні основи нового напряму – наноелектроніки, що охоплює нову науково-технічну галузь – магнітоелектроніку (спінтроніку), а також численні біологічні й технологічні аспекти нанотехнологій.
Посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду читання лекцій з курсу та з використанням оригінальних публікацій авторів у галузі застосування діелектричних матеріалів у мікроелектроніці.
Для студентів вищих навчальних закладів технічних і фізичних спеціальностей у галузях електроніки, мікроелектроніки та нанотехнологій.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ЕЛЕКТРОНІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок