Новенькі? Зареєструватися

Зайцев Г.Н. История техники и технологий: Учебник / Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко; под ред. проф. В. К. Федюкина. - СПб.: Политехника, 2012. - 416 с.: ил.

Зайцев Г.Н. История техники и технологий: Учебник / Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко; под ред. проф. В. К. Федюкина. - СПб.: Политехника, 2012. - 416 с.: ил.
назва: ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
автор: Зайцев Г.М.
рік: 2012
мова: російська
формат: djvu
розмір: 9,9 Mb
код: b120000002
ключові слова: техніка, технологія первісне виробництво, орудиу праці, мануфактурне виробництво
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП

РА3ДЕЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
1.1. Терміни, пов'язані з технікою
1.2. Терміни, пов'язані з технологією
Контрольні питання

ГЛАВА 2. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРВІСНОГО ВИРОБНИЦТВА (ВІД 10-2 МЛН. ДО 4000-3000 РОКІВ ДО Н.Е.)
2.1. Знаряддя праці і господарські революції кам'яного століття
2.2. Знаряддя праці мідно-кам'яної, бронзової і залізної віків
2.3. Засоби транспортування, використані первісною людиною
Контрольні питання

ГЛАВА 3. СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ В АНТИЧНИЙ ПЕРІОД (З 4000-3000 РОКІВ ДО Н.Е. ПО IV - V СТ. Н.Е.)
3.1. Знаряддя для підйому тяжкості, вживані в рабовласницькому суспільстві
3.2. Військові машини
3.3. Токарний верстат
3.4. Засоби транспорту в античну епоху
3.5. Машини, створені александрійськими механікам Героном і Ктесибієм
3.6. Внесок Архімеда у розвиток техніки
3.7. Зародження елементів нових наук в античну епоху
Контрольні питання

ГЛАВА 4. ВИНАХІД СКЛАДНИХ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ПРИВЕДЕНИХ В ДІЮ СИЛАМИ ПРИРОДИ (З IV - V ДО XIV - XV СТ.)
4.1. Розвиток природних наук і початок створення нової техніки в епоху Середньовіччя
4.2. Металургія і ковальська справа, будівництво житлових, господарських будівель і мостів в Древній Русі
4.3. Прадавні судна і метальні машини Київської Русі
4.4. Створення водяних млинів в країнах Арабського Халіфату і на Русі
4.5. Застосування водяних коліс в гірській справі, металургії і інших галузях
4.6. Створення вітряних млинів в Персії, Іраку, Європі і в Росії
4.7. Техніка прядіння і ткацтва, освоєння виробництва паперу
4.8. Техніка землеробства і розвиток гірської справи і металургії
4.9. Вантажопідйомна і будівельна техніка
4.10. Середньовічні технології
4.11. Винахід механічного годинника
4.12. Винахід компаса, створення нових механізмів
4.13. Розвиток військових машин, створення вогнепальних знарядь
4.14. Винахід книгодрукування і окулярів. Ремісниче виробництво
Контрольні питання

ГЛАВА 5. ВИНИКНЕННЯ МАНУФАКТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАШИННОЇ ТЕХНІКИ (З XIV ДО КІНЦЯ XVIII - ПОЧАЛА XIX СТ.)
5.1. Створення мануфактури і їх історична роль
5.2. Внесок Леонардо да Вінчі у розвиток техніки
5.3. Нові машини і механізми
5.4. Створення гідротехнічної системи ігуменом Філіпом в Соловецькому монастирі
5.5. Винахід на Алтаї К.Д. Фроловим гідравлічної системи
5.6. Прядильні машини
5.7. Створення в Тулі військової техніки А.К. Нартами і Я.Т. Батищевим
5.8. Ткацькі верстати у Франції і машинна і збройова техніка в Росії у кінці XVIII ст.
5.9. Вклад Е.Г. Кузнєцова в створення вітчизняної техніки
5.10. Винаходи И.П. Кулібіна і Л.Ф. Собакіна
5.11. Вибір і вдосконалення заходів лінійних вимірів
5.12. Історія створення системи заходів
Контрольні питання

ГЛАВА 6. МАШИНИ НА БАЗІ ПАРОВОГО ДВИГУНА (З кінця XVIII - ПОЧАЛА XIX В. ПО 70-Е ГГ. XIX СТ.)
6.1. Етапи промислової революції XIX в
6.2. Створення парової машини
6.3. Перші паровози
6.4. Перші паровози в Росії
6.5. Будівництво перших залізниць
6.6. Розвиток вітрильного флоту
6.7. Створення пароплавів
6.8. Перші російські пароплави
6.9. Досягнення в металургії і застосування парових машин в різних галузях промисловості
6.10. Становлення машинобудування в XVIII ст.
6.11. Поява машин в сільському господарстві
6.12. Розвиток металорізальних верстатів
6.13. Створення машин для гірничодобувної промисловості
6.14. Виникнення технічних наук
6.15. Основні напрями пошуку нових машин-двигунів
6.16. Історія створення двигуна внутрішнього згорання
6.17. Винахід турбінних двигунів
Контрольні питання

ГЛАВА 7. МАШИНИ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ (70-Е ГГ. XIX В. - 30-Е ГГ. XX СТ.)
7.1. Відкриття електричних і магнітних явищ
7.2. Створення гальванічного елементу і акумулятора
7.3. Перші електромагнітні прилади
7.4. Створення електродвигуна і електрогенератора
7.5. Перші лінії електропередач
7.6. Створення електричного трамвая
7.7. Історія появи і розвитку електричного освітлення
7.8. Винахід телеграфу
7.9. Історія телефонного зв'язку
7.10. Створення радіо
7.11. Запис і відтворення звуку і зображення
7.12. Історія відкриття телебачення
7.13. Винахід автомобіля
7.14. Створення трактора
7.15. Зародження повітроплавання
7.16. Перші аероплани і літаки
7.17. Розвиток інших галузей промисловості в даний період
Контрольні питання

ГЛАВА 8. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ XX СТ.
8.1. Суть науково-технічної революції
8.2. Науково-технічна діяльність і науково-технічний потенціал
8.3. Найбільші досягнення XX ст.
8.4. Промислові форми автоматизації
8.5. Перетворення науки на безпосередню продуктивну силу
8.6. Ковальсько-пресові, сільськогосподарські і інші машини
8.7. Обчислювальна техніка і електронно-обчислювальні машини (ЕОМ)
8.8. Історія робототехніки
8.9. Створення аерокосмічної техніки
8.10. Ядерна енергетика
8.11. Інші нововведення в епоху НТР
Контрольні питання

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІКИ

ГЛАВА 9. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ КУВАННЯ І ШТАМПУВАННЯ
9.1. Зародження і розвиток ручного кування
9.2. Кування на молотах з приводами від водяних коліс
9.3. Технологія волочіння і плющення металів
9.4. Пресування і штампування
9.5. Штампування на канатних молотах і гвинтових пресах
9.6. Штампування на парових молотах і гідравлічних пресах
9.7. Види штампування початкових заготівель при різній серійності виробництва
9.8. Спеціалізовані ковальсько-штампувальні заводи в СРСР
9.9. Художнє кування
9.10. Нові напрями розвитку обробки металів тиском
Контрольні питання

ГЛАВА 10. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ
10.1. Ковальське зварювання і пайка (з 4-3 тисячоліття років до н.е. по Х-ХШ ст.)
10.2. Виготовлення артилерійських знарядь зварюванням в XIV в на Русі
10.3. Роль Н.Н. Бенардоса в створенні зварювання електродуги
10.4. Вдосконалення дугового зварювання Н.Г. Славяновим
10.5. Промислове застосування зварювання в період 1920-1929 рр.
10.6. Зварювання в період індустріалізації СРСР (1929- 1940)
10.7. Зварювання металів в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)
10.8. Зварювання в СРСР в 1946-1958 рр.
10.9. Зварювання в СРСР з 60-70-х рр. XX ст.
Контрольні питання

ГЛАВА 11. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
11.1. Скіфська технологія литва
11.2. Мідне і бронзове литво в Древній Русі
11.3. Ливарне виробництво в Московській державі в XIV - XVI ст.
11.4. Чавунне художнє литво
11.5. Перші російські монети
11.6. Ливарне виробництво в Росії в XVII - XVIII ст.
11.7. Загальні тенденції розвитку технології литва
11.8. Основні етапи світового розвитку ливарного виробництва з VI ст. до н.е. по кінець XIX ст.
11.9. Ливарне виробництво в Росії в XX ст.
Контрольні питання

ГЛАВА 12. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ
12.1. Створення верстатів з періоду неоліту по Середньовіччя
12.2. Металообробка в Середньовіччі
12.3. Технологія металообробки періоду становлення промисловості
12.4. Вдосконалення верстатів російськими винахідниками
12.5. Технологія металообробки в XIX - початку XX ст.
12.6. Електроприводні верстати
12.7. Створення верстатобудівної галузі
12.8. Історія розвитку САПР і ГАП. Роботизація
12.9. Нетрадиційні технології XX ст.
12.10.Средства і методи контролю якості технічної продукції
12.11. Етапи виробничо-технологічного прогресу і їх історичне значення
Контрольні питання

ВИСНОВОК
Хронологія технічних досягнень
Іменний покажчик
Список літератури
Викладена історія розвитку техніки і технологій від первісного суспільства до кінця XX ст. Детально розглянутий розвиток основних машинобудівних технологій у світі і в Росії з часів Древньої Русі : кування і штампування, зварювання, литво і обробка різанням та ін.
Підручник відповідає вимогам учбової програми дисципліни "Історія техніки і технологій" і призначений в основному студентам, що навчаються спеціальностям 080502/1 (060800) "Економіка і управління на підприємстві машинобудування" і 220501 (340100) "Управління якістю" із спеціалізацією "Управління якістю у виробничо-технологічних системах".
Він може бути корисний студентам, що навчаються по напряму 521502 "Менеджмент (виробничий) ", студентам інженерних і інших спеціальностей, вивчають історію техніки і науково-технічного розвитку виробничої сфери економіки, а також аспірантам і фахівцям, що цікавляться історією техніки і технологій.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
МАШИНОБУДУВАННЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок