Новенькі? Зареєструватися

Царенко О.М. Нариси з історії техніки та технологій. Навчальний посібник / О.М. Царенко, С.І.Рябець. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. – 494 c.

Царенко О.М. Нариси з історії техніки та технологій. Навчальний посібник / О.М. Царенко, С.І.Рябець. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. – 494 c.
назва: НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
автор: Царенко О.М.
рік: 2010
мова: українська
формат: pdf
розмір: 10,47 Mb
код: b120000003
ключові слова: техніка, технологія, металургія, металообробка, склоробство, енергетика, будівельна справа, транспорт
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА

1 ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1.1 Призначення техніки та її зв’язок з природознавством.
1.2 Технології стародавнього кам’яного віку
1.3 Розвиток технологій в мезолітичний період
1.4 Зародження землеробства та скотарства
1.5 Винайдення технологій пиляння, шліфування та полірування
1.6 Винайдення кераміки
1.7 Перше використання металів
1.8 Інші досягнення мідного віку
1.9 Поява та розвиток ткацтва
1.10 Україна в первісні часи

2 СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
2.1 Наукові та технічні досягнення Давньоєгипетської цивілізації
2.2 Технічні досягнення в Стародавній Месопотамії
2.3 Техніка та технології Стародавньої Індії
2.4 Основні відкриття винахідників Стародавнього Китаю
2.5 Виникнення елементарних машин

3 РОЗВИТОК ЗНАНЬ ПРО МЕТАЛИ. СТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛУРГІЇ ТА МЕТАЛООБРОБКИ
3.1 Металургія кольорових металів античного періоду
3.2 Зародження технології чорної металургії
3.3 Винайдення технології одержання кричного заліза
3.4 Технології заліза в античний період
3.5 Поширення заліза на територіях Східної Європи
3.6 Значення розвитку чорної металургії
3.7 Розвиток металургії в Стародавній Русі
3.7.1 Андрій Чохов
3.8 Винайдення штукофенів – найпростіших доменних печей
3.9 Перші доменні печі та нові проблеми чорної металургії
3.10 Винайдення промислових способів виробництва сталі
3.11 Внесок вітчизняних вчених-металургів у роз виток чорної металургії
3.11.1 Павло Аносов
3.11.2 Михайло Курако
3.11.3 Альфонс Ржешотарський
3.11.4 Становлення вітчизняних наукових шкіл з проблем чорної металургії
3.12 Історія розвитку алюмінієвої промисловості
3.12.1 Роботи Миколи Бекетова
3.12.2 Винайдення алюмінієвих сплавів
3.13 Роботи вітчизняних вчених зі становлення металургії кольорових металів
3.14 Розвиток технологій обробки металів
3.14.1 Винайдення та вдосконалення токарних верстатів
3.14.2 Винайдення технології прокатування

4 КЕРАМІКА, СКЛОРОБСТВО ТА ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ
4.1 Поняття кераміки та перша кераміка
4.2 Керамічне виробництво Стародавнього Сходу
4.3 Розвиток керамічного виробництва в часи античності
4.4 Кераміка трипільської культури
4.5 Поява фарфору
4.6 Керамічне виробництво в середні віки
4.7 Склоробство античності
4.8 Поширення скла в Європі
4.9 Технології штучних матеріалів та їх застосування

5 ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТКАНИН
5.1 Розвиток ткацтва в античні часи
5.2 Винайдення машин прядильного виробництва
5.3 Винахідники перших механічних ткацьких верстатів
5.4 Розвиток суміжних галузей текстильного виробництва та становлення фабрик
5.5 Історія швейної машинки

6 СТАНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ
6.1 Культові споруди Стародавнього Єгипту
6.2 Досягнення в будівельній справі Стародавньої Греції та Риму
6.3 Становлення архітектурних стилів у будівництві
6.4 Досягнення будівельної галузі кінця ХІХ – ХХ століть
6.4.1 Залізо як ефективний будівельний матеріал
6.4.2 Роботи Володимира Шухова
6.4.3 Винахід залізобетону
6.5 Будівництво висотних будинків

7 РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ
7.1 Найпростіші енергетичні машини
7.2 Перші парові машини
7.3 Винаходи Джеймса Уатта
7.4 Парова машина Івана Ползунова
7.5 Теоретичні дослідження Саді Карно
7.6 Двигун внутрішнього згоряння
7.7 Винайдення дизельного двигуна
7.8 Перші електричні машини
7.9 Парові та газові турбіни

8 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
8.1 Водний транспорт стародавнього та античного часу
8.2 Початки мореплавства у східних слов’ян
8.3 Вершина вітрильних суден
8.4 Розвиток водного транспорту з двигуном
8.4.1 Перші пароплави
8.4.2 Роботи Роберта Фултона
8.4.3 Підкорення водних просторів пароплавами
8.4.4 Пароплави із заліза
8.5 Парова турбіна як рушій корабля
8.5.1 Дизельні двигуни у суднобудуванні
8.6 Судна для роботи у вічних льодах
8.7 Зародження вітчизняного водного траспорту

9 ПОЯВА ТА РОЗВИТОК СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТУ
9.1 Сухопутні засоби пересування стародавнього та античного періоду
9.2 Перші парові візки
9.3 Зародження залізничного транспорту
9.3.1 Перші паровози
9.3.2 Паровози Стефенсона
9.3.3 Перший російський паровоз
9.4 Роботи зі створення тепловозів
9.4.1 Роботи Юрія Ломоносова
9.4.2 Паровози Якова Гаккеля
9.5 Роботи Піроцького зі створення трамваю
9.5.1 Перші трамваї в Києві
9.6 Зародження автомобілебудування
9.6.1 Роботи Бенца та Даймлера
9.6.2 Внесок Б.Г. Луцького у розвиток автомобільної галузі
9.6.3 Генрі Форд – засновник конвеєрної збірки автомобілів
9.7 Паромобілі
9.8 Електромобілі
9.9 Перші вітчизняні автомобілі
9.9.1 Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння
9.9.2 Вітчизняний електромобіль

10 МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
10.1 Сільськогосподарська техніка і технологія античного періоду
10.2 Нові технології землеробства XVIII–XIX ст.
10.2.1 Роботи зі створення довершеного плуга
10.2.2 Вітчизняні винаходи в конструкції плуга
10.2.3 Механізація процесів сівби
10.2.4 Механізація збору зернових
10.2.5 Внесок заводу «Червона зірка» в розвиток техніки сільського господарства
10.3 Розвиток вітчизняного тракторобудування
10.3.1 Перша в Росії конструкція гусеничного трактора
10.3.2 Роботи Маміна зі створення вітчизняної тракторобудівної промисловості
10.3.3 Перший український трактор
10.3.4 Розвиток вітчизняної тракторної галузі

11 КНИГОДРУКУВАННЯ, ФОТОГРАФІЯ ТА КІНО
11.1 Перші матеріали для письма
11.2 Винайдення паперу
11.3 Зародження книгодруку
11.4 Початок книгодрукування в Європі
11.5 Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні
11.6 Типографська машина Мергенталера
11.7 Початки фотографії
11.7.1 Роботи Ж. Ньєпса
11.7.2 Винаходи Луї Дагерра
11.7.3 Роботи Тальбота
11.7.4 Відкриття Арчера
11.7.5 Винаходи Меддокса і Фогеля
11.7.6 Роботи вітчизняних вчених із вдосконалення фотографічного процесу
11.7.7 Кольорове фото
11.8 Відкриття кінематографу
11.8.1 Подальше вдосконалення кіноапаратури

12 РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
12.1 Засоби зв'язку стародавнього світу
12.2 Механічні й оптичні телеграфи ХVІІІ ст.
12.3 Електростатичні телеграфи
12.4 Винайдення та вдосконалення електромеханічного телеграфа
12.5 Факсимільні системи зв'язку
12.6 Винахід телефона та поява радіомовлення
12.7 Винайдення радіотелеграфа та радіотелефона
12.7.1 Роботи О.С. Попова
12.7.2 Внесок Г. Марконі в розвиток радіозв’язку
12.7.3 Дослідження в області радіотелефонії
12.7.4 Внесок вітчизняних вчених в розвиток радіозв’язку
12.8 Перші звукозаписувальні пристрої
12.9 Зародження телебачення
12.9.1 Роботи Дж.Берда
12.9.2 Перша електронна система дальнобачення Бориса Грабовського
12.9.3 Становлення телебачення

13 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
13.1 Перші проекти та спроби літати
13.2 Аеростати
13.2.1 Винайдення аеростата
13.2.2 Зародження вітчизняного повітроплавання
13.3 Перший дирижабль
13.3.1 Дирижаблі як засоби повітряного транспорту
13.4 Роботи в області створення літального апарата
13.4.1 Планери Лілієнталя
13.4.2 Проекти винахідників кінця ХІХ ст.
13.4.3 Створення О.Ф. Можайским першого у світі літака
13.4.4 Найвагоміші дослідження вітчизняних науковців кінця ХІХ початку ХХ ст.
13.4.5 Перший керований політ
13.4.6 Розвиток авіації першої половини ХХ ст.
13.4.7 Зародження авіаційної галузі в Україні
13.5 Винаходи в реактивній техніці
13.5.1 Ракети Олександра Засядька
13.5.2 Перші проекти літальних апаратів з реактивною тягою
13.5.3 Теоретичні дослідження Е. Ціолковського, М. Кибальчича та Ю. Кондратюка
13.5.4 Роботи Г. Лангемака в області реактивного озброєння
13.5.5 Зародження реактивної авіації
13.5.6 Люлька А. М. – піонер вітчизняного турбореактивного двигунобудування
13.6 Початок ракетобудування
13.7 Роботи із створення космічної техніки в СРСР
13.7.1 Сергій Корольов – творець космічної техніки
13.7.2 Конструктор космічних двигунів В.П. Глушко
13.7.3 Конструкторські розробки В.М. Челомея
13.7.4 Роботи конструкторського бюро Янгеля М.К.

ПІСЛЯМОВА
Література
Навчальний посібник з історії виникнення та розвитку основних видів техніки та технологій від античності до нашого часу. Рекомендується студентам та викладачам педагогічних університетів, технічних вузів, учителям природничих дисциплін, учням старших класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв та всім, хто цікавиться історією науки і техніки.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
МАШИНОБУДУВАННЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок