Новенькі? Зареєструватися

История России: краткий курс лекций / С.П. Карпачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 273 с.

История России: краткий курс лекций / С.П. Карпачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 273 с.
назва: ІСТОРІЯ РОСІЇ
автор: Карпачов С.П.
рік: 2013
мова: російська
формат: pdf
розмір: 11,93 Mb
код: b157000020
ключові слова: київська русь, держава, Росія, революція, війна, союз
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ВСТУП

ТЕМА 1. КИЇВСЬКА РУСЬ
1.1. Східні слов'яни в давнину
1.2. Утворення Староруської держави. Норманнська теорія
1.3. Внутрішня і зовнішня політика київських князів
1.4. Суспільно-політичний пристрій і господарське життя Київської Русі
1.5. Культура Київської Русі

ТЕМА 2. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ
2.1. Причини і суть феодальної роздробленості
2.2. Провідні російські князівства і землі в період феодальної роздробленості
2.3. Татаро-монгольське і шведсько-німецьке нашестя на Русь
2.4. Взаємовідносини Русі і Золотої Орди
2.5. Російські землі і Велике князівство Литовське
2.6. Російська культура XIII - XTVBB

ТЕМА 3. ЄДИНА РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА
3.1. Підвищення Москви. Політика московських князів
3.2. Утворення єдиної Російської держави
3.3. Внутрішня політика Івана IV
3.4. Зовнішня політика Івана IV
3.5. Культура Русі XV - XVI вв

ТЕМА 4. РОСІЯ НА РУБЕЖІ XVI - XVII ВВ
4.1. Росія на рубежі XVI - XVII вв. Борис Годунов
4.2. Російська Смута почала XVII в

ТЕМА 5. РОСІЯ В XVII В
5.1. Економічний розвиток Росії в XVII в
5.2. Соціально-політичний розвиток Росії в XVII в
5.3. Зовнішня політика Росії в XVII в
5.4. Народні повстання XVII в
5.5. Церковний розкол
5.6. Російська культура XVII в

ТЕМА 6. РОСІЯ В XVIII В
6.1. Росія у кінці XVII ст. Петро 1
6.2. Зовнішня політика Росії у кінці XVII - першій чверті XVIII ст. Північна війна(1700-1721 рр.)
6.3. Реформи Петра 1
6.4. Соціально-економічний розвиток Росії в першій чверті XVIII в
6.5. Росія в епоху палацових переворотів
6.6. Внутрішня політика Катерини II
6.7. Зовнішня політика Катерини II
6.8. Соціально-економічний розвиток Росії в другій половині XVIII в
6.9. Наука і просвіта в Росії XVIII в
6.10. Література і мистецтво в Росії XVIII в
6.11. Павло I

ТЕМА 7. РОСІЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX В
7.1. Внутрішня політика Олександра I
7.2. Зовнішня політика Олександра I. Загальна характеристика
7.3. Вітчизняна війна 1812 р.
7.4. Рух декабристів
7.5. Внутрішня політика Миколи 1
7.6. Зовнішня політика Миколи I. Кримська війна
7.7. Соціально-економічний розвиток Росії уперше половині XIXв
7.8. Суспільно-політична думка в другій чверті XIX в
7.9. Освіта і наука в першій половині XIX в
7.10. Література і мистецтво першої половини XIX в

ТЕМА 8. РОСІЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX В
8.1. Селянська реформа 1861 р
8.2. Реформи 60-70-х рр. XIX в
8.3. Соціально-економічний розвиток пореформеної Росії
8.4. Зовнішня політика Росії в другій половині XIX в
8.5. Консерватори і ліберали в громадському русі другої половини XIX в
8.6. Народництво 60-70-х рр. XIX в
8.7. Політика контрреформ Олександра III
8.8. Робочий рух і марксизм в 80-90-і рр. XIX в
8.9. Наука і просвіта в другій половині XIX в
8.10. Література і мистецтво Росії в другій половині XIX в

ТЕМА 9. РОСІЯ На початку XX В
9.1. Економічний розвиток країни на початку XX в
9.2. Населення і соціальна структура Росії початку XX в
9.3. Політичний устрій Росії початку XX ст. Утворення політичних партій
9.4. Революційна ситуація почала XX ст. Причини першої російської революції
9.5. Російсько-японська війна 1904-1905 рр
9.6. Перша російська революція 1905-1907 рр
9.7. Утворення ліберальних партій і чорносотенних організацій
9.8. I і II Державні думи
9.9. Росія від першої революції до першої світової війни(1907-1914 рр.)
9.10. Росія в роки першої світової війни
9.11. Освіта і наука на початку XX в
9.12. Російська література і мистецтво початку XX в

ТЕМА 10. РОСІЯ В РОКИ РЕВОЛЮЦІЙ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ(1917-1920)
10.1. Лютнева революція 1917 р. Двовладдя
10.2. Росія у березні - червні 1917 г
10.3. Загальнонаціональна криза осені 1917 р
10.4. Жовтневе озброєне повстання в Петрограді
10.5. Боротьба за владу в країні у кінці 1917 - початку 1918 р
10.6. Створення Радянської держави
10.7. Брестський світ
10.8. Перші соціально-економічні заходи радянської влади
10.9. Військова інтервенція і громадянська війна 1918 р
10.10. Політика більшовиків в роки громадянської війни. Військовий комунізм
10.11. Антибільшовицький опір
10.12. Бойові дії 1919-1920 гг
10.13. Культура в умовах революції і громадянської війни

ТЕМА 11. РАДЯНСЬКА КРАЇНА В 1920-Е РР.
11.1. Росія після закінчення громадянської війни
11.2. Нова економічна політика
11.3. Утворення СРСР. Національно-державне будівництво
11.4. Зовнішня політика Радянської держави в 1920-х рр
11.5. Політична спадщина В. И. Леніна
11.6. Внутрішньопартійна боротьба після смерті В. И. Леніна
11.7. Культура в СРСР в 1920-х рр

ТЕМА 12. СРСР В 1930-Е ГГ.
12.1. Затвердження тоталітарної системи
12.2. Політика соціалістичної індустріалізації
12.3. Політика колективізації в селі
12.4. Культура в СРСР в 1930-х рр
12.5. Зовнішня політика СРСР в 1930-х рр
12.6. Радянський Союз напередодні Великої Вітчизняної війни

ТЕМА 13. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 1941-1945
13.1. Початок Великої Вітчизняної війни. Битва за Москву
13.2. Корінний перелом в ході війни
13.3. Радянський тил в роки війни
13.4. СРСР і антигітлерівська коаліція
13.5. Бойові дії на радянсько-німецькому фронті в 1944 р
13.6. Завершення Великої Вітчизняної війни. Розгром Японії
13.7. Підсумки Великої Вітчизняної війни

ТЕМА 14. СРСР В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. 1945-1953
14.1. Зовнішня політика СРСР після Великої Вітчизняної війни
14.2. Економіка СРСР в післявоєнний період
14.3. Післявоєнне посилення сталінського режиму
14.4. Культурна політика пізнього сталінізму

ТЕМА 15. СРСР В середині 1950-Х - СЕРЕДИНІ 1960-Х РР.
15.1. Суспільно-політичне життя в СРСР в 1953-1964 рр. Н.С.Хрущов
15.2. Соціально-економічний розвиток СРСР в 1953-1964 рр
15.3. Радянська культура середини 1950-х - середини 1960-х рр
15.4. Зовнішня політика СРСР в 1953-1964 рр

ТЕМА 16. СРСР В середині 1960-Х - СЕРЕДИНІ 1980-Х РР.
16.1. Політичний курс Л. И. Брежнєва
16.2. Соціально-економічне положення країни в період "зрілого соціалізму"
16.3. Зовнішня політика радянського керівництва в 1964-1984 рр
16.4. Культурне життя "зрілого соціалізму"
16.5. Опір режиму : дисиденти

ТЕМА 17. "ПЕРЕБУДОВА". 1985-1991
17.1. Початок перебудови
17.2. Соціально-економічне положення країни в 1985-1991 рр
17.3. Суспільно-політичне життя країни в 1985-1991 рр
17.4. Національні стосунки в період перебудови
17.5. Культура в період перебудови
17.6. Основні напрями зовнішньої політики СРСР у кінці 1980-х - початку 1990-х рр
17.7. Серпневий путч 1991 р. і його наслідку

ТЕМА 18. РОСІЯ В 1990-Е РР.
18.1. Суспільно-політичне життя Російської Федерації в 1990-і рр
18.2. Конституція Російської Федерації
18.3. Соціально-економічний розвиток країни у кінці XX в
18.4. Зовнішня політика єльцинської Росії
18.5. Російська культура кінця XX в

ТЕМА 19. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ На початку XXI В.'
19.1. Основні риси суспільно-політичного життя Росії початку XXI в
19.2. Соціально-економічний розвиток Росії на початку XXI в
19.3. Основні риси зовнішньої політики Російської Федерації
19.4. Президент Д. А. Медведєв
19.5. Основні риси сучасної культури

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ХРОНІКА
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Безпосередній здачі іспиту або заліку по будь-якій учбовій дисципліні завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Виражаючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає(для цього просто немає часу) : він лише згадує і систематизує вивчене. Пропонований посібник допоможе студентам в рішенні саме цього завдання стосовно курсу "Історія Росії". Зміст видання відповідає вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Для внз, що вчаться, особливо для студентів негуманітарних спеціальностей заочної форми навчання.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ІСТОРІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок