Новенькі? Зареєструватися

Мелехин А. В. Теория государства и права: Учебник / Мелехин А. В. - 2009. - 640 с.

Мелехин А. В. Теория государства и права: Учебник / Мелехин А. В. - 2009. - 640 с.
назва: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА : ПІДРУЧНИК
автор: Мелехін О. В.
рік: 2009
мова: російська
формат: pdf
розмір: 16,75 Mb
код: b161000002
ключові слова: теорії держави і права, проблеми держави, методичні підходи
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
АРХІВ ТАКОЖ МІСТИТЬ ФАЙЛИ КНИГИ З РОЗШИРЕННЯМ (*.TXT), (*.EPUB), (*.FB2), (*.MOBI), (*.DOC)


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ, ЙОГО МІСЦЕ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКИ І УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Виникнення теорії держави і права як науки
1.2. Предмет теорії держави і права
1.3. Методологія теорії держави і права
1.4. Теорія держави і права як учбова дисципліна

2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
2.1. Загальна характеристика первіснообщинного устрою
2.2. Причини і умови виникнення держави і права
2.3. Шляхи реформування держави і права
2.4. Загальна характеристика теорій походження держави і права

3. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
3.1. Необхідність в типології
3.2. Поняття типу і суті держави
3.3. Формаційні і цивілізаційні типології
3.4. Різновид зміни типів держави
3.5. Характеристика основних типів держави
3.6. Основні риси держави і права в період громадянської війни в Росії (1917 - 1922 рр.)

4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
4.1. Поняття і структура політичної системи суспільства
4.2. Держава - основна ланка політичної системи суспільства
4.3. Держава і політичні партії
4.4. Держава і релігійні організації
4.5. Держава і підприємницькі структури
4.6. Держава і органи місцевого самоврядування

5. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
5.1. Поняття і зміст функцій держави
5.2. Генезис розвитку функцій радянської держави
5.3. Функція співпраці з іншими державами в рішенні глобальних проблем
5.4. Форми здійснення функцій

6. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
6.1. Поняття і зміст механізму держави
6.2. Органи держави і їх класифікація
6.2.1. Представницькі органи державної влади
6.2.2. Органи виконавчої влади
6.2.3. Місцеві органи державної влади і органи місцевого самоврядування
6.2.4. Судові органи
6.3. Принципи організації і діяльності механізму держави
6.4. Компетенція органів влади
6.5. Державна служба
6.6. Роль і місце бюрократії в механізмі держави

7. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
7.1. Суть і призначення держави
7.2. Форми державного правління
7.3. Форми територіального пристрою
7.4. нетипових форм правління
7.5. Територіальне облаштування Російської Федерації
7.5.1. Заходи федерального втручання
7.6. Форми політичного (державного) режиму
7.7. Надзвичайні державно-правові режими в законодавстві Російської Федерації
7.8. Причини і особливості зміни форм держави

8. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ
8.1. Походження права
8.2. Основні теорії, що пояснюють походження права
8.3. Право в системі соціальних і технічних норм
8.4. Ознаки і загальні принципи права
8.5. Функції права
8.6. Типологія права

9. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СІМ'Ї СВІТУ
9.1. Основні риси правових сімей
9.2. Романо-германська (континентальна) правова сім 'я
9.3. Англосакська правова сім'я (загального права)
9.4. Релігійно-традиційних правових сімей
9.4.1. Єврейське право
9.4.2. Канонічне (церковне) право
9.4.3. Мусульманське право
9.4.4. Індуське право
9.4.5. Китайське право
9.5. Соціалістична (російська) правова сім 'я

10. НОРМИ ПРАВА
10.1. Поняття норми права і її ознаки
10.2. Структура правової норми
10.3. Основні види правових норм
10.4. Співвідношення правової норми і статті нормативного правового акту

11. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА
11.1. Поняття джерел права
11.2. Видів джерел права
11.3. Дія нормативних правових актів

12. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
12.1. Поняття, принципи і способи правотворчості
12.2. Стадії правотворчого процесу
12.3. Нормотворчість федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації
12.4. Прийоми і методи, використовувані в правотворчому процес це

13. СИСТЕМА ПРАВА
13.1. Система права і її структурні елементи
13.2. Приватне і публічне право
13.3. Правові режими
13.4. Співвідношення норм міжнародного і національного права

14. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
14.1. Система законодавства
14.3. Співвідношення системи права з системою законодавства
14.4. Розвиток системи права і системи законодавства
14.5. Основні тенденції розвитку системи законодавства Росії

15. ПРАВОВІ СТОСУНКИ
15.1. Поняття і умови виникнення правовідносин. Їх ознаки і функції
15.2. Зміст правових стосунків
15.3. Структура правовідносин
15.4. Юридичні факти
15.5. Видів правовідносин

16. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
16.1. Поняття і види реалізації права
16.2. Застосування норм права
16.3. Правозастосовний акт
16.4. Пропуски в праві

17. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
17.1. Поняття і цілі тлумачення норм права
17.2. Видів тлумачень норм права
17.3. Прийоми (способи) тлумачення правових норм
17.4. Акти тлумачення норм права

18. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
18.1. Поняття механізму дії права
18.2. Поняття і стадії механізму правового регулювання
18.3. Аспекти механізму правового регулювання

19. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
19.1. Поняття і ознаки правомірної поведінки
19.2. Поняття і ознаки правопорушення, види правопорушень
19.3. Склад правопорушень
19.4. Юридична відповідальність і її види
19.5. Помилування як акт милосердя, вживане з боку держави і суспільства
19.6. Міжнародна співпраця у боротьбі із злочинністю

20. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
20.1. Поняття і основні принципи законності
20.2. Гарантії законності
20.3. Законність і доцільність
20.4. Зміст поняття законності в Росії в роки громадянської війни (1917 - 1922 рр.)
20.5. Поняття правопорядку, його співвідношення із законами і законністю
20.6. Соціальне значення законності і правопорядку

21. ДЕРЖАВА, ПРАВО І ОСОБА
21.1. Співвідношення держави, правової системи і особи
21.2. Основні положення правового статусу особи в Росії і в інших країнах
21.3. Принципи правового статусу особи
21.4. Механізм реалізації правового статусу особи

22. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
22.1. Поняття, структура, види і функції правосвідомості
22.2. Поняття правової культури
22.3. Правове виховання

23. ДЕРЖАВА, ПРАВО І ЕКОНОМІКА
23.1. Співвідношення держави, права і економіки
23.2. Дія права на економіку
23.3. Дія держави на економіку
23.4. Радянська соціалістична модель державного управління економікою
23.5. Західна ліберальна модель державної дії на економіку

24. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ СТОСУНКІВ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ
24.1. Способи і засоби, вживані державою в цілях розвитку економіки
24.2. Банківська система держави
24.3. Шляхи підвищення ефективності національних економік
24.4. Держава, економіка і соціальна стабільність в суспільстві
24.5. Проблеми формування ринкових стосунків в сучасній Росії
24.6. Соціальна відповідальність бізнесу

25. ПРАВОВА ДЕРЖАВА
25.1. Становлення і розвиток ідеї правової держави
25.2. Умови формування правової держави
25.3. Поняття і ознаки правової держави
25.4. Проблеми і шляхи формування правової держави в Російській Федерації

26. ДЕРЖАВА, ПРАВО І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
26.1. Взаємозв'язок держави, права і громадянського суспільства
26.2. Структура громадянського суспільства
26.3. Ознаки громадянського суспільства
26.4. Формування громадянського суспільства в сучасній Росії

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ПО КУРСУ "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" <1>
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Підручник містить усі основні положення і теми, що передбачаються діючою програмою по теорії держави і права. Сталі точки зору і погляди на проблеми держави і права розглядаються з використанням нових методичних підходів.
Основні положення курсу, що викладається, базуються на принципах історизму, об'єктивності і конкретності, а також закономірностях формальної і діалектичної логіки, що загальновизнаються. При характеристиці даних державно-правових явищ використовуються і наукові методи.
При викладі матеріалу теоретичні положення ілюструються прикладами з чинного законодавства, правової і соціально-економічної політики Російської Федерації і інших держав на різних етапах історичного розвитку, а також позитивних і інших прикладів з практики державного будівництва.
Підручник розрахований на студентів і слухачів юридичних факультетів і ВНЗ, інших вищих і середніх учбових закладів, а також на тих, що усіх, що вивчають або цікавляться проблемами теорії держави і права.
Автор виражає вдячність компанії "КонсультантПлюс" за допомогу в наданні можливості підбору і використання в тексті підручника положень численних нормативних правових актів і інших спеціальних джерел.
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок