Новенькі? Зареєструватися

Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – 410 с.

Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – 410 с.
назва: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
автор: Абдулаєв М.І.
рік: 2004
мова: російська
формат: pdf
розмір: 8,98 Mb
код: b161000005
ключові слова: теорії держави і права, наукові представлення, розвитку правових явищ
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
АРХІВ ТАКОЖ МІСТИТЬ ФАЙЛИ КНИГИ З РОЗШИРЕННЯМ (*.FB2), (*.TXT), (*.EPUB), (*.MOBI), (*.DOC)


ВВЕДЕННЯ

РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА
1.1. Загальна теорія держави і права як соціально-гуманітарна наука
1.2. Загальна теорія держави і права як юридична наука
1.3. Предмет загальної теорії держави і права
1.4. Традиції в історії правової думки
1.5. Методологія загальної теорії держави і права
1.6. Структура загальної теорії держави і права

РОЗДІЛ II. СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

ГЛАВА 2. СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА І СУТЬ ДЕРЖАВИ
2.1. Поняття і ознаки держави
2.2. Генезис держави
2.3. Суть і функції держави
2.4. Загальна характеристика основних теорій про походження і суть держави

ГЛАВА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ
3.1. Поняття форми держави
3.2. Форма правління
3.3. Форма державного устрою
3.4. Державний (політичний) режим

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Державний апарат: поняття і ознаки
4.2. Видів органів державної влади
4.3. Правові основи організації державної служби
4.4. Органи державної влади і місцеве самоврядування

ГЛАВА 5. ПРАВОВА ДЕРЖАВА
5.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави
5.2. Громадянське суспільство і правова держава
5.3. Принципи правової держави
5.4. Проблеми і шляхи формування правової державності в Російській Федерації

РОЗДІЛ III. СУТЬ ПРАВА

ГЛАВА 6. ПОНЯТТЯ ПРАВА
6.1. Право як феномен громадського життя
6.2. Генезис права
6.3. Східці людської цивілізації і право
6.4. Суб'єктивне і об'єктивне право

ГЛАВА 7. ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
7.1. Історичний розвиток інституту прав людини і громадянина
7.2. Правовий статус людини і громадянина
7.3. Система прав і свобод людини і громадянина
7.4. Гарантії прав і свобод особи
7.5. Соціальна держава і захист прав людини

ГЛАВА 8. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ
8.1. Загальна соціальна природа міжнародного і національного права
8.2. Сучасне міжнародне право і внутрішньодержавне законодавство
8.3. Узгодження національного права з міжнародно-правовою системою

РОЗДІЛ IV. ПРАВООСВІТА

ГЛАВА 9. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
9.1. Поняття правосвідомості
9.2. Структура і види правосвідомості
9.3. Правова культура
9.4. Особливості правосвідомості і правової культури в Росії

ГЛАВА 10. ПРАВОВІ СТОСУНКИ
10.1. Поняття і ознаки правовідношення
10.2. Склад правовідносин
10.3. Видів правовідносин
10.4. Юридичні факти і їх види

ГЛАВА 11. ПРАВОВІ НОРМИ
11.1. Поняття правової норми. Правові і технічні норми
11.2. Право і мораль : загальне і особливе
11.3. Структура правової норми. Норма права і стаття закону
11.4. Видів правових норм

ГЛАВА 12. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
12.1. Система права і її елементи
12.2. Приватне і публічне право
12.3. Матеріальне і процесуальне право
12.4. Галузі права і їх інститути
12.5. Систематизація законодавства : поняття і види

ГЛАВА 13. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
13.1. Поняття і види джерел права
13.2. Джерела права в Російській Федерації

ГЛАВА 14. ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ДЕРЖАВИ
14.1. Поняття і стадії законотворчості. Юридична техніка
14.2. Поняття і види законів. Підзаконні нормативні акти
14.3. Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі і по колу осіб

РОЗДІЛ V. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ

ГЛАВА 15. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
15.1. Поняття і форми реалізації права
15.2. Правове регулювання: поняття, прийоми, види

ГЛАВА 16. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
16.1. Застосування норм права
16.2. Стадії правозастосовного процесу
16.3. Акти застосування права
16.4. Особливості застосування норм міжнародного права
16.5. Пропуски в законодавстві і способи їх заповнення

ГЛАВА 17. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
17.1. Поняття і принципи тлумачення юридичних норм
17.2. Прийоми (способи) тлумачення норм права
17.3. Видів тлумачення юридичних норм
17.4. Тлумачення Конституції Російської Федерації
17.5. Особливості тлумачення норм міжнародного права

ГЛАВА 18. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
18.1. Поняття і основні види правомірної поведінки
18.2. Юридичний конфлікт
18.3. Поняття і види правопорушень
18.4. Юридична відповідальність: поняття і види

ГЛАВА 19. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
19.1. Поняття і принципи законності
19.2. Забезпечення законності
19.3. Правопорядок і умови його стабілізації
19.4. Законність в державному управлінні
19.5. Режим правозаконності і забезпечення прав громадян

ГЛАВА 20. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
20.1. Поняття і типологія правових систем
20.2. Англо-американська правова система
20.3. Романо-германська правова система
20.4. Мусульманське право

ГЛАВА 21. СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І СВІТОВИЙ ПРАВОПОРЯДОК
21.1. Поняття і основні принципи сучасного міжнародного права
21.2. Суб'єкти міжнародного права
21.3. Права людини і міжнародне право
21.4. Відповідальність в міжнародному праві
21.5. Роль міжнародних організацій в підтримці світу і забезпеченні міжнародної безпеки

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
У підручнику в доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії держави і права, викладені наукові уявлення про соціальну природу, суть і призначення держави і права, розкриваються узагальнені систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ і інститутів громадського життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. З позицій захисту прав людини і громадянина як вищій соціальній цінності розглядаються основні положення загальної теорії держави і права.
Видання призначене студентам юридичних ВНЗ, аспірантам, науковцям і викладачам, а також усім, хто цікавиться питаннями загальної теорії права і держави.
Допущено Міністерством освіти Російської Федерації в якості підручника для студентів вищих учбових закладів, що навчаються за фахом 021100, - "Юриспруденція".
Підручник підготовлений при інформаційній підтримці правової системи "КонсультантПлюс".
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок