Новенькі? Зареєструватися

Психоанализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.М. Решетников, С.В. Авакумов, Ю.А. Баранов [и др.]: под ред. М.М. Решетникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с.

Психоанализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.М. Решетников, С.В. Авакумов, Ю.А. Баранов [и др.]: под ред. М.М. Решетникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с.
назва: ПСИХОАНАЛІЗ
автор: Решетніков М.М.
рік: 2016
мова: російська
формат: pdf
розмір: 39,63 Mb
код: b173000002
ключові слова: психологія, нарцисизм, невроз, психоз, самоконтроль, психоаналіз, книга
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
Передмова

ГЛАВА 1. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ ПСИХОАНАЛІЗУ.
1.1. Життя і діяльність Зигмунда Фрейда
Зародження психоаналізу (19), Початок практики (20), Істерія (20), Вплив французької школи Жана Шарко (22), Період роботи з Йозефом Брейером (23)
1.2. Основні відкриття і поняття психоаналізу
Відкриття перенесення (24), Ідея витіснення (25), Формування принципів психоаналітичної терапії (25), Поняття другого сенсу (26), Принцип сексуальності і едіпів комплекс (26), Уявлення про психодинаміку і метапсихології (28)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 2. МЕТАПСИХОЛОГИЯ І НЕСВІДОМЕ
2.1. Психоаналіз в системі наук про людину
2.2. Метапсихологія
Несвідоме (33), Поняття заперечення (34), Психодинаміка (35), Психічна енергія і лібідо (35), Психічний захист (36), Психічні інстанції (топіка Фрейда) (37), Агресія і сублімація (38), Відчуття провини (38)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 3. НЕСВІДОМЕ У БУДЕННОМУ ЖИТТІ
3.1. Помилкові дії
Обмовки (42), Забуває (43), Описки і симптоматичні дії (44)
3.2. Гумор і несвідоме
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 4. ФУНКЦІЇ ПСИХІЧНОГО АПАРАТУ
4.1. Поняття психічного апарату
4.2. Розвиток метапсихологічних ідей
4.3. Перша топіка: Несвідоме, Передсвідоме і Свідомість
Несвідоме (52), Цензура (53), Передсвідоме (54), Свідоме (55)
4.4.Вторая топіка: Я і Воно (структурна модель)
Воно (56), Я (56), Над-Я (58)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 5. ТЕОРІЯ СНОВИДІНЬ
5.1. Історичні аспекти появи психоаналітичної теорії сновидінь
5.2. Основні елементи психоаналітичної теорії сновидінь
5.3. Психоаналітична інтерпретація сновидінь
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 6. КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
6.1. Історія створення концепції
6.2. Фази психосексуального розвитку
Оральна фаза (67), Анальна фаза (69), Фалічна (інфантильно-генітальна) фаза (70), Латентна фаза (72), Пубертатний період (73)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 7. ПСИХІЧНА ТРАВМА
7.1. Історія появи терміну
7.2. Зміст поняття
7.3. Інституціалізація поняття
7.4. Концепція витіснення травматичних переживань
7.5. Нав'язливе повернення і фіксація травми
7.6. Психодинаміка травми
7.7. Вторинні психічні травми
7.8. Механізм репарації вторинної травми
7.9. Власна робота горя
7.10. Соматизація психічної травми
7.11. Механізм конверсії психічної травми
7.12. Фіксація на травмі
7.13. Специфіка реакцій на психічну травму залежно від віку.
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 8. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ НЕВРОЗІВ
8.1. Історія поняття
8.2. Основні форми невротичних розладів
Істерія (90), Невроз нав'язливих станів (90), Фобії (91)
8.3. Метапсихологія неврозів
Відмова від реальності (93), Компромісна освіта (93)

ГЛАВА 9. ПОТЯГ, ЛІБІДО І НАРЦИСИЗМ
9.1. Історія формування представлень і понять
9.2. Ерос і Танатос
9.3. Доля потягів
9.4. Теорія лібідо і нарцисизму
9.5. Патологічний нарцисизм
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 10. ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ І ОПІР
10.1. Історія появи поняття
10.2. Приватні види захисних механізмів
Витіснення (110), Регресія (111), Реактивна освіта (111), Ізоляція (112), Знищення зробленого (анулювання) (113), Проекція (З), Заперечення (114), Розщеплювання (114), Інтроекція (114), Сублімація (115), Раціоналізація (116)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 11. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ
11.1. Історія розвитку проблеми
11.2. Психосоматична медицина
11.3. Вклад Франца Александера і інших дослідників
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 12. ПЕРЕНЕСЕННЯ
12.1. Історія поняття
12.2. Сучасні уявлення
12.3. Основні принципи роботи з перенесенням
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 13. КОНТРПЕРЕНЕСЕННЯ
13.1. Історія питання
13.2. Сучасні уявлення
Реабілітація контрперенесення (135), Конкордантне і комплемент контрперенесення (136), Об'єктивне і суб'єктивне контрперенесення (137), Три виміри контрперенесення (139)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 14. ТЕОРІЯ ОБ'ЄКТНИХ СТОСУНКІВ
14.1. Історія теорії об'єктних стосунків
14.2. Розвиток теорії об'єктних стосунків
Мелані Кляйн (145), Ганна Фрейд (146), Микаель Балінт (146), Маргарет Малер і Рене Шпіц (147), Джон Боулбі (148), Ерік Еріксон (149)
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 15. СПРОБИ ПЕРЕГЛЯДУ І МОДИФІКАЦІЇ ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ІДЕЙ (НЕОПСИХОАНАЛІЗ)
15.1. Історія
15.2. Карен Хорні
15.3. Гаррі Салліван
15.4. Еріх Фромм
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 16. ПСИХОАНАЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ХАРАКТЕРУ
16.1. Історія формування і розвитку представлень
16.2. Оральний характер
16.3. Анальний характер
16.4. Фалічний характер
16.5. Істеричний характер
16.6. Депресивно-мазохистичний характер
16.7. Шизоїдний характер
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 17. НАРЦИССИЧЕСКАЯ ОСОБА
17.1. Розвиток уявлень про нарцисизм
17.2. Здоровий нарцисизм і порушення його розвитку : вплив ранніх стосунків
17.3. Оптимальний нарцисизм дорослої особи
17.4. Нарцисичні стратегії особи
17.5. Нарцисичні стани
17.6. Нарцисичні риси особи
17.7. Патологічний нарцисизм
17.8. Нарцисичний пацієнт
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 18. ПСИХОАНАЛІЗ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ
18.1. Депресії
18.2. Фрейд про меланхолію
18.3. Садистичний компонент депресії
18.4. Вклад Карла Абрама
18.5. Вклад Мелані Кляйн
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 19. ПОГРАНИЧНІ РОЗЛАДИ ОСОБИ
19.1. Історія проблеми
19.2. Сучасні підходи
19.3. Вклад Отто Кернберга
19.4. Етіологія і психогенез
19.5. Специфіка терапевтичного підходу до пограничної особи
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 20. ПСИХОТИЧНІ РОЗЛАДИ ОСОБИ
20.1. Специфіка сучасних уявлень
20.2. Історія проблеми
20.3. Психоаналітичні підходи
20.4. Зміст поняття психотичного розладу
20.5. Діагностика
20.6. Сучасні підходи до терапії психотичних розладів
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 21. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
21.1. Класична техніка
21.2. Розвиток теорії і техніки
21.3. Вільні асоціації
21.4. Рівномірно розподілена увага
21.5. Атмосфера емоційної безпеки
21.6. Терапевтичний сетинг
21.7. Свідчення і протипоказання
21.8. Робочий альянс
21.9. Інтерпретації
21.10. Опрацювання
21.11. Принцип нейтральності
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 22. ПСИХОАНАЛІЗ КУЛЬТУРИ
22.1. Психоаналітична інтерпретація спорідненості, сім'ї і культури
22.2. Культура, традиція і новації
22.3. Культура і влада
22.4. Культура і етика
22.5. Культура і технічний прогрес

ГЛАВА 23. ПСИХОАНАЛІЗ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
23.1. Історія проблеми
23.2. Вклад Альфреда Адлера
23.3. Вклад Вільгельма Штекеля
23.4. Вклад Карла Густава Юнга
23.5. Сучасні проекції
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 24. ПСИХОАНАЛІЗ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
24.1. Формування проблематики
24.2. Психоаналіз творчого акту
24.3. Теорія культури
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 25. ПСИХОАНАЛІЗ МАСОВИХ ПРОЦЕСІВ
25.1. Історія розвитку проблеми
25.2. "Психологія мас і аналіз людського Я"
25.3. Соціальна патологія і патологія мас
25.4. Вклад розуміючої психології
25.5. Передача наступному поколінню
25.6. Приклад з практики
25.7. Як би діяв терапевт?
25.8. Психологія мас і фашизм
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

ГЛАВА 26. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ (ПРИНЦИПИ ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ШКОЛИ)
26.1. Класична спадщина
26.2. Принцип психоаналітичної нейтральності
26.3. Дорощення, соціалізація і інсайт
26.4. Симптом
26.5. Сетинг
26.6. Гнучкість сетинга
26.7. Кушетка і її значення
26.8. Поняття "лікування"
26.9. Зміна в структурі проблем пацієнтів
26.10. Дистанційний психоаналіз
26.11. Принцип филіації
26.12. Психоаналітична освіта і тренінг

ГЛАВА 27. НОВІ МОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ
27.1. Мелані Кляйн
27.2. Уілфред Бион
27.3. Жак Лакан
27.4. Джон Боулбі
Питання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література

Висновок
Додаток.
Предметний і іменний покажчик
У підручнику представлені фундаментальні концепції і основні поняття класичного і сучасного психоаналізу. Послідовно викладаються теорія несвідомого, уявлення про психічний апарат, психоаналітична теорія сновидінні, перенесення, опору і психологічного захисту, неврозів, пограничних розладів і психозів. Особлива увага приділена викладу концепції психосексуального розвитку дитини, концепції едіпова комплексу, теорії потягів і психічних травм.
Відповідає актуальним вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти. Розраховано на студентів бакалаврата і магістрати, що навчаються по напрямах "Психологія" і "Соціологія", і фахівців в гуманітарних науках: філософів, культурологів, філологів і так далі
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ПСИХОЛОГІЯ: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок