Новенькі? Зареєструватися

Репин Владимир. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. 2013. – 512 с.

Репин Владимир. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. 2013. – 512 с.
назва: БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ. МОДЕЛЮВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ, УПРАВЛІННЯ
автор: Репін В.
рік: 2013
мова: російська
формат: pdf
розмір: 51,1 MB
код: b401128
  • зміст роботи
  • анотація
  • скачати
  • відгуки
ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА 1 ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД: КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Зрілість компанії в області процесного управління
Терміни та визначення процесного підходу
Структурна схема процесу
Межі процесу
Специфікації на входи і виходи процесу
Контроль входів / виходів процесу
Технологія виконання процесу
Оточення процесу
Класифікація процесів
Показники для управління процесом
Визначення процесного підходу
Обгрунтування ефективності процесного підходу
Стабільність і відтворюваність процесу
Варіації процесу
Економічна доцільність регламентації процесу
Структурований процес або самоорганізація?
Концепція впровадження процесного підходу
Загальний опис концепції «Удосконалення процесів»
Процесний підхід на рівні організації в цілому
Забезпечення організаційного розвитку при впровадженні процесного підходу
Управління процесами на рівні власників процесів
Короткий опис роботи системи, побудованої за концепцією «Удосконалення процесів»
Важливість виділення ресурсів на організаційний розвиток
Розробка власної концепції впровадження процесного підходу
Концепція «Формалізація процесів»
Короткий опис роботи системи, побудованої за концепцією «Формалізація процесів»
Принципи процесного підходу
Проект впровадження процесного підходу
Загальний опис етапів проекту
Прийняття рішень
Підготовка
Розробка процесної архітектури організації
Розробка системи показників
Організація управління процесами
Опис і регламентація процесів
Запуск циклу PDCA
Автоматизація процесного управління
Список літератури

ГЛАВА 2 НАСКРІЗНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНІЗАЦІЇ
Організація як система
Синергія
Наскрізні процеси
Критерії виділення наскрізних процесів
Визначення меж наскрізного процесу
На якому рівні доцільно виділяти наскрізні процеси?
Можливість управління наскрізним процесом
Важливість результату наскрізного процесу
Скільки наскрізних процесів повинно бути в організації?
Типовий перелік наскрізних процесів
Наскрізні процеси в системі процесів компанії
Наскрізні процеси і проекти
Підходи до управління наскрізними процесами
Спосіб 1 «Нічого не міняти»
Спосіб 2 «Організація групи навколо процесу»
Спосіб 3 «Матричне управління»
Спосіб 4 «Куратор з боку вищого керівництва»
Спосіб 5 «Моніторинг власником процесу і куратор понад»
Спосіб 6 «Управління через регламенти»
Управління наскрізними процесами в масштабах компанії
Локальні наскрізні процеси?!
Групи наскрізних процесів
Як організувати управління наскрізними процесами і групами процесів
Вибір методу управління наскрізними процесами
Власник процесу: відповідальність та повноваження
Список літератури

ГЛАВА 3 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Визначення системи процесів організації
Цілі розробки системи процесів організації
Різні підходи до побудови системи процесів організації
Структурний підхід до побудови системи процесів компанії
Продуктовий підхід до побудови системи процесів
Система процесів компанії як «блюдо спагетті»
Система процесів компанії за методом CBM IBM
Побудова системи процесів на основі аналізу ланцюжків створення цінності
Вибір методики побудови системи процесів
Методика побудови системи процесів організації на основі аналізу ланцюжків створення цінності
Методика побудови
Використання галузевих рішень і матеріалів інших компаній
«Процеси» або «процесні групи»?
Виявлення наскрізних процесів на основі аналізу схем ЦСЦ
Розробка моделі процесів на верхньому рівні
Визначення процесів підрозділів
Погодження меж процесів
Список літератури

ГЛАВА 4 ОПИС БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Цілі опису бізнес-процесів організації
Що потрібно для успішного опису процесів в масштабах організації?
Формулювання цілей опису процесів
Нотація моделювання процесів
Репозиторій і середу моделювання процесів
Методики опису процесів
Наявність необхідних фахівців
Об’єктна модель організації
Архітектура типовий середовища моделювання процесів
Структурні моделі процесів організації
Моделі процесів на операційному рівні
Нотації типу Work Flow
Проста блок-схема
Нотація ARIS eEPC
Нотація BPMN
Нотація «Процедура» середовища моделювання Business Studio
Інформативність графічних схем процесів
Формування регламентуючих документів на основі опису процесів
Особливості створення коректних схем процесів
Коректне визначення меж процесу
Прив’язка до системи процесів
Декомпозиція - занадто довгі процеси
Процес в процесі, або «Процесна грижа»
Примітивізація - малювання процесу по «хвостах»
Однорідність процесу
Зв’язки між процесами, обірвані входи / виходи
Порушення нотації моделювання
Перевірка на здоровий глузд
Рекомендації по впровадженню середовища моделювання процесів
Список літератури

ГЛАВА 5 РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Культура регламентації в російських компаніях
Низький пріоритет регламентації з точки зору топ-менеджерів
Відсутність культури роботи за стандартами
Старіння нормативної бази при неадекватній і несвоєчасної її актуалізації
Система стимулювання
Відсутність нормування праці в прив’язці до регламентів
«Ісотізірованние» (занадто загальні) регламенти
Регламентація процесів виробництва при відсутності регламентації процесів управління / розвитку
Відсутність системи роботи з регламентами
Мінуси регламентації бізнес-процесів
Значні витрати на регламентацію
Зниження творчості, ініціативи співробітників
Руйнування сформованої команди керівників і фахівців
Зниження гнучкості в прийнятті рішень, здійсненні змін і як наслідок - перехід клієнтів
Додаткове навантаження на персонал, зниження продуктивності
Збільшення термінів виконання процесів через необхідність дотримання регламентів
Поява занадто складних, які забюрократизовані регламентів
Можливість так званої італійського страйку
Можлива витік інформації про стандарти роботи в інші організації
Плюси регламентації бізнес-процесів
Формалізація діяльності, забезпечення єдиного розуміння вимог співробітниками
Узгодження взаємодії структурних підрозділів організації
Виявлення та усунення зон безвідповідальності, перетинання відповідальності
Формування передумов для делегування повноважень і підвищення ефективності управління
Пошук і впровадження змін, що підвищують ефективність процесів
Прозорість бізнесу
Підвищення ефективності управління
Зниження ризиків, пов’язаних з доглядом керівників і фахівців
Підвищення ефективності процесів підбору та навчання персоналу
Створення можливостей для аудиту бізнес-процесів і запуску системи безперервного вдосконалення (циклу PDCA)
Створення передумов для подальшої ефективної автоматизації бізнес-процесів
Забезпечення можливості розвитку бізнесу
Система стандартизації бізнес-процесів
Визначення системи стандартизації бізнес-процесів
Методи системи
Інструменти системи
Процеси системи
Персонал, необхідний для роботи системи
Розвиток системи
Об’єкти регламентації і структура нормативно-методичних документів організації
Структурні НМД
Процесні НМД
Однорівневий регламент виконання процесу
Дворівневий регламент виконання процесу
Положення про підрозділ та посадова інструкція
Процедура розробки та узгодження НМД
Терміни та визначення
Нормативні посилання
Структура НМД
Ініціація розробки НМД
Розробка і презентація першої версії НМД
Узгодження проекту НМД
Тестування проекту НМД
Введення НМД в дію
Зберігання та видача облікованих копій НМД
Контроль виконання НМД
Скасування НМД
Кодування НМД
Оцінка якості НМД
Розробка графіка регламентації
Контроль виконання вимог НМД
Самоконтроль
Контроль безпосереднім керівником
Контроль за показниками
Внутрішній аудит
Жорстка автоматизація процесу
Підходи до регламентації: оптимізація або директива?
Регламентація, заснована на результатах оптимізації
Директивна регламентація
Список літератури
Глава 6 Управління бізнес-процесами
Процеси управління
Процеси управління в системі процесів компанії
Визначення процесів управління на основі тимчасових контурів
Чим ви керуєте: бізнес-процесами або схемами процесів?
Об’єкти управління в рамках процесу
Розробка показників для управління процесом
Оперативне управління процесом
Планування процесів
Моніторинг процесу
Розробка та виконання коригувальних дій
Удосконалення процесу на основі циклу PDCA

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВОК

ДОДАТОК 1 СИСТЕМА ПРОЦЕСІВ APQC
Розвивати бачення і стратегію
Розвивати продукти / послуги і управляти ними
Виконувати маркетинг і продавати продукти / послуги
Постачати продукти і надавати послуги
Управляти обслуговуванням споживачів
Розвивати людський капітал (персонал) і керувати ним
Управляти інформаційними технологіями (IT)
Управляти фінансовими ресурсами
Придбавати, зводити нерухомість і управляти нею
Управляти охороною довкілля, здоров’ям і безпекою життєдіяльності (EHS)
Управляти зовнішніми зв’язками
Управляти знаннями, поліпшеннями і змінами
Додаток 2 Шаблон «Регламент процесу»
Додаток 3 Шаблон «Положення про підрозділ»
Додаток 4 Шаблон «Посадова інструкція»

ПРО АВТОРА
"Діяльність будь-якої ефективної компанії будується на процесах. Як визначити ключові процеси, як узгодити їх і домогтися поліпшень? Про все це в новій книзі провідного експерта з бізнес-процесів Володимира Рєпіна.
У вас в руках - не легке читання, а книга, що вимагає опрацювання та осмислення. У ній десятки малюнків, таблиць, блок-схем і шаблонів документів, яких не знайти в інших відкритих джерелах.
У розділі 2 розглянемо питання визначення та управління наскрізними (межфункциональную) процесами організації.
У цій главі розглянемо питання, пов'язані з розробкою, впровадженням та контролем виконання регламентуючих документів з бізнес-процесів. Регламентація процесів - один з важливих елементів системи процесного управління. Некоректне, формально-бюрократичне і неефективне використання регламентуючих документів може істотно дискредитувати процесний підхід в очах керівників і фахівців компанії. У розділі 5 міститься інформація, яка повинна допомогти керівникам вибудувати ефективно діючу систему регламентації.
Глава 6 присвячена практичним питанням управління бізнес-процесами компанії. Розглядаються підходи до визначення процесів управління, розробки показників для управління процесами і деякі інші питання."
Для здійснення активних дій на порталі,
необхідно бути зареєстрованим користувачем
Сторінки для вільного читання відсутні.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2017
Усі права застережені
ЕКОНОМІКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок