Новенькі? Зареєструватися

Експертні методи в ухваленні рішень

розділ: математична кібернетика та аналіз
рік: 2014
мова: українська
формат: doc
сторінок: 168
код: l085000001
ключові слова: експертна оцінка, експертиза, рішення, кумулятивний вибір, діалогова процедура, еврістика
короткий опис:
З прадавніх часів люди застосовують експертні оцінки для пошуку та прийняття рішень. Адже ради старійшин, мудреців, візирів, віче, державні думи, сенати, самміти, військові та господарські наради, колегії, комісії–все це приклади різних форм реалізації експертних комісій. Для широкого кола неформалізованих проблем політичного, економічного, соціального, військового і т.д. характеру експертні процедури є ефективним, а в багатьох випадках, і єдиним способом їхнього вирішення. Недостатня повнота чи достовірність інформації часто не дозволяє застосувати математичні чи інші формальні методи для вирішення задач прогнозування, пошуку кращого рішення або оперативного управління. У цих умовах експертні процедури дають змогу успішно вирішити зазначені задачі. Метод експертних оцінок як самостійний науковий інструмент для рішення неформалізованих проблем почав розвиватись із 40-х років попереднього століття. Дослідження методу експертних оцінок як наукового інструменту для рішення задач довгострокового прогнозування та результати його використання були опубліковані в доповіді співробітників РЕНД Корпорейшн (США) Д. Гордона та О. Хелмера. [13] У 1963 р. в США на підставі експертних оцінок було проведено прогнозування розвитку широкого кола соціальних проблем на 50 років. У 1970 р. в СРСР також було проведено прогноз наукових досягнень та відкриттів в основних сферах людської діяльності на 50 років із застосуванням експертних оцінок у формі методу „Делфі”. На сьогодні метод експертних оцінок широко використовують для рішення не тільки важливих глобальних проблем, а й для вирішення менш масштабних господарських проблем. Під час використання методу експертних оцінок виникають свої проблеми. Головними з них є такі: підбір експертів, спосіб проведення опитування експертів, способи обробки результатів опитування, організація процедур експертизи. Кожна з цих проблем містить цілу низку своїх підпроблем. Опису таких підпроблем присвячено цей конспект. На початку описано спосіб формування експертних комісій (груп) та загальні вимоги до проведення експертиз. Потім подано схеми підготовки (пошуку) варіантів можливих рішень, тобто схеми формування сукупності можливих альтернатив. В подальшому розглянуто методи обробки експертної інформації, а також наведено схеми експертиз. • оцінки значення окремого параметра; • строгого та нестрогого ранжування; • методи парного порівняння; • метод групового порівняння; • різного типу методів упорядкування. Описано кілька методів шкалювання об’єктів: • одномірне шкалювання; • метод простої ординації; • метод побудови головних компонент; • нелінійні методи шкалювання; • неметричні методи. Багато уваги приділено застосуванню експертних процедур під час ухвалення рішень. Цим питанням присвячено такі розділи конспекта, в яких викладено деякі діалогові процедури пошуку рішення та викладено найбільш типові комулятивні принципи вироблення оптимальних рішень, завдяки використанню додаткової експертної інформації. Наприкінці проаналізовано три різні найефективніші методи розв’язування багатокритеріальних задач лінійного програмування, які використовують в тій чи іншій формі експертну інформацію. Варто наголосити, що до більшості описаних методів підібрано приклади.
  • зміст роботи
  • скачати
  • переглянути
  • замовити
  • відгуки
РОЗДІЛ 1. МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА ПІДГОТОВКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
Вступ
1.1. Методи експертних оцінок та приклади їхнього застосування
1.2. Організація експертизи
1.3. Можливі типи задач експертного оцінювання
1.4. Елементи теорії вимірювання
1.5. Формування експертних комісій
1.6. Методика визначення компетентності експертів на підставі суджень фахівців
1.7. Методи оцінки якості інформації експерта
1.8. Експертна процедура побудови системи відносних бальних оцінок об’єктів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Вступ
2.1. Методи індивідуального опитування
2.2. Методи групового опитування
2.3. Способи проведення складних експертиз
2.4. Метод прогнозного графа або метод ПЕРТ
2.5. Принципи колективного вибору

РОЗДІЛ 3. ФОРМАЛІЗОВАНІ ЕКСПЕРТИЗИ
Вступ.
3.1. Експертизи з оцінки параметра.
3.2. Класифікація шляхом побудови номінального репрезентативного чинника.
3.3. Експертні процедури ранжування об’єктів
3.4. Ранжування за методом парного порівняння.
3.5. Ранжування на підставі медіани Кемені-Снела
3.6. Ранжування на підставі векторів-переваг
3.7. Ранжування шляхом побудови рангового репрезентативного чинника.
3.8. Адитивне метризоване впорядкування.
3.9. Методи оцінювання відносних важливостей об’єктів
3.10. Визначення важливостей об’єктів на основі їхнього попарного порівняння

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ШКАЛЮВАННЯ.
Вступ.
4.1. Одномірне експертне шкалювання з урахуванням розподілу похибки
4.2. Експертна процедура групового порівняння з визначення важливості об’єктів
4.3. Метод групового порівняння Черчмена-Акофа
4.4. Метод простої ординації
4.5. Метод головних компонентів зниження кількості чинників
4.6. Нелінійне метричне шкалювання
4.7. Не метричне шкалювання
4.8. Шкалювання на основі не метричної монотонної регресії
4.9. Двокроковий ітераційний процес оптимізації функції спотворення.
4.10. Задачі не метричного багатомірного шкалювання, які використовують додаткову інформацію.

РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ РІШЕНЬ.
Вступ.
5.1. Поняття теорії вибору
5.2. Структурна схема процесу прийняття рішення
5.3. Характеристика системи процедур розв’язування загальної задачі прийняття рішення
5.4. Побудова повного набору критеріїв оцінки альтернатив
5.5. Сукупність процедур рішення загальної задачі вибору
5.6. Процедури побудови множини R-оптимальних рішень

РОЗДІЛ 6. ПРИНЦИПИ КУМУЛЯТИВНОГО ВИБОРУ.
Вступ.
6.1. Поняття кумулятивного вибору
6.2. Уніфікація шкал (приведення до співмірності)
6.3. Повнота методів згортання критеріїв
6.4. Принцип усередненого значення
6.5. Принципи вибору під час однакової важливості критеріїв
6.6. Принципи вибору під час різної важливості критеріїв
6.7. Метод ідеальної точки та його модифікації.

РОЗДІЛ 7. ДІАЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ ПОШУКУ КУМУЛЯТИВНОГО РІШЕННЯ
Вступ.
7.1. Процедура вибору, згідно з принципом поступок
7.2. Діалогова процедура вибору на підставі компенсації корисності
7.3. Діалогова процедура оптимізації корисності
7.4. Діалогова процедура безпосередньої класифікації

РОЗДІЛ 8. ЕВРИСТИЧНІ ПРИНЦИПИ КУМУЛЯТИВНОГО ВИБОРУ
Вступ.
8.1. Метод Подиновського звуження множини Парето-оптимальних альтернатив
8.2. Принцип вибору з урахуванням важливості критеріїв
8.3. Спрощений вибір з урахуванням впорядкованості критеріїв згідно їх важливості
8.4. Принцип узгодженості та контрасту критеріїв (метод ЕЛЕКТРА)

РОЗДІЛ 9. ДІАЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
9.1. Діалогова процедура розв’язування багатокритеріальних задач лінійного програмування шляхом послідовного уточнення важливості критеріїв (метод ZW)
9.2. Метод обмежень розв’язування багатокритеріальних задач лінійного програмування (метод STEM)
9.3. Ітеративний метод пошуку ефективного рішення багатокритеріальної задачі лінійного програмування в околі уже знайденого (метод S)

ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1. БІНАРНІ ВІДНОШЕННЯ
ДОДАТОК 2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ
цінаскачати
РОЗДІЛ 1. МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА ПІДГОТОВКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 1 у.о.
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНИХ ЕКСПЕРТИЗ 1 у.о.
РОЗДІЛ 3. ФОРМАЛІЗОВАНІ ЕКСПЕРТИЗИ 1 у.о.
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ШКАЛЮВАННЯ. 1 у.о.
РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ РІШЕНЬ. 1 у.о.
РОЗДІЛ 6. ПРИНЦИПИ КУМУЛЯТИВНОГО ВИБОРУ. 1 у.о.
РОЗДІЛ 7. ДІАЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ ПОШУКУ КУМУЛЯТИВНОГО РІШЕННЯ 1 у.о.
РОЗДІЛ 8. ЕВРИСТИЧНІ ПРИНЦИПИ КУМУЛЯТИВНОГО ВИБОРУ 1 у.о.
РОЗДІЛ 9. ДІАЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 1 у.о.
РОБОТА ПОВНІСТЮ 7 у.о.

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
МАТЕМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок