Новенькі? Зареєструватися

Алексеев Игорь Вадимович. Адаптивная схема управления потоком для транспортного протокола в сетях с коммутацией пакетов: дис... канд. физ.-мат. наук: 05.13.17 / Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. – Ярославль, 2000

тема: АДАПТИВНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛУ В МЕРЕЖАХ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ
напрям: 01.05.00 - інформатика і кібернетика
рік: 2000
мова: російська
формат: pdf
сторінок: 141
код: t091000001
ключові слова: мережева архітектура, передача даних, TCP, ARTCP
короткий опис:
У роботі запропоновано новий алгоритм керування швидкістю передачі даних для транспортного протоколу мережі з комутацією пакетів. Розроблений нами новий протокол отримав назву ARTCP - Adaptive Rate TCP. Нами показано, що трафік протоколу ARTCP має властивість самоподібності, розроблена і реалізована програмна модель транспортного протоколу, проведено ряд модельних експериментів показують переваги ARTCP в порівнянні з TCP. Розроблений алгоритм управління потоком транспортного протоколу характеризується низкою суттєвих відмінностей від традиційних методів управління потоком протоколу TCP, а саме: • Швидкість відправки ARTCP сегментів в мережу управляється не розміром вікна передачі (як в TCP) а індивідуальної затримкою кожного сегмента. Зміна швидкості відправки потоку виражається в зміні його міжсегментного тимчасового інтервалу. • Індикатором поточного стану мережі і відповідно, настання перевантаження служить не втрата пакета, а зміна шпаруватості потоку сегментів, що вимірюється одержувачем, а також зміна часу транзиту сегментів, що вимірюється відправником. • Функціонування ARTCP не залежить від потоку підтверджень для синхронізації відправки нових сегментів в мережу. Таким чином, в ARTCP усунена логічна залежність алгоритмів корекції помилок передачі і управління потоком. Це дає істотні переваги протоколу ARTCP, особливо в додатках, де втрата пакета не є індикатором перевантаження, наприклад, в бездротових мережах. Крім того, при роботі в традиційних мережах алгоритм ARTCP виявляється більш ефективним, так як він мінімізує середню довжину черг в маршрутизаторах і не доводить мережу до стану перевантаження в процесі визначення максимальної доступної з'єднанню частки пропускної здатності, що особливо важливо для співіснування потоків даних і мультимедіа. Також відсутність необхідності в синхронізації з підтвердженням дає можливість ефективно застосовувати ARTCP для систем з асиметричними каналами. У даній роботі показано, що трафік, що генерується протоколом TCP, має властивість самоподібності, тому єдиним способом його дослідження є модельний експеримент, оскільки розвиненого аналітичного апарату, що застосовується до самоподобна процесу, на даний момент не існує. Для проведення модельного експерименту нами розроблена і реалізована об'єктно-орієнтована програмна модель мережевої архітектури, яка моделює основні властивості мережі, що визначають функціонування транспортного протоколу, а саме: затримку, мультиплексування, втрати і помилки передачі. Наша програмна модель дозволяє конструювати будь-яку топологію мережевих з'єднань. Мета модельного експерименту, здійсненого в рамках даної роботи - визначити значення найважливіших характеристик транспортного протоколу: ймовірність втрати сегментів, середню довжину черги, ефективність використання пропускної здатності каналу, показник рівноправності поділу ресурсів і, в порівнянні з наявними даними по стандартному TCP, показати переваги нового протоколу ARTCP. За даними модельного експерименту робимо висновок, що перевага ARTCP по відношенню до TCP, найбільш очевидно для бездротових систем, однак і в звичайних провідних мережах застосування ARTCP має явні переваги: менша в порівнянні з TCP середня довжина черги, повна відсутність втрат сегментів.
  • зміст роботи
  • скачати
  • переглянути
  • замовити
  • відгуки
ВСТУП
1.1. Предмет дослідження
1.2. Наукова новизна роботи
1.3. Практична цінність результатів
1.4. Апробація роботи
1.5. зміст роботи
1.6. Подяки
1.7. Комунікаційні транспортні протоколи
1.8 Властивість самоподібності мережевого трафіку
1.9 Управління потоками в комунікаційних системах

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
1.1. Недоліки протоколу TCP
1.2. Мета роботи
1.3. Формальна модель системи
1.4. Основні характеристики протоколу
1.5. Мережа як система, що самоорганізується

ГЛАВА 2. АЛГОРИТМ ARTCP
2.1. Аспекти новизни протоколу ARTCP
2.2. Евристика в основі алгоритму ARTCP
2.3. Параметри і змінні
2.4. формат повідомлення
2.5. Структурна схема ARTCP
2.6. Сумісність з TCP
2.7. Порівняння ARTCP і TCP на основі аналізу алгоритму
2.8. Напрями подальшого розвитку ARTCP

ГЛАВА 3. ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ
3.1. формат повідомлення
3.2. Об'єктна структура ПМ
3.3. головний цикл
3.4. двобічний режим
3.5. трасування моделі
3.6. візуалізація даних

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ
4.1. Загальна схема модельного експерименту
4.2. Сценарій 1: ізольований ARTCP
4.3. Сценарій 2: визначення найважливіших параметрів мережі
4.4. Сценарій 3: ARTCP і TCP в умовах помилок передачі
4.5. Сценарій 4: ARTCP і TCP - коефіцієнт використання
4.6. Сценарій 5: ARTCP і TCP - коефіцієнт рівноправності
4.7. Сценарій 6: ARTCP і TCP середня довжина черги
4.8. Сценарій 7: 1 ARTCP і 1 CBR
4.9. Сценарій 8: 2 ARTCP і 1 CBR
4.10. Сценарій 9: властивість самоподібності трафіку ARTCP
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
цінаскачати
РОБОТА ПОВНІСТЮ 1 у.о.
Сторінки для вільного читання відсутні

Відгуки відсутні.

Відгуки можуть залишати лише зареєстровані користувачі порталу.

Представтесь:

e-mail:

телефон:

додаткова інформація:

ПРИМІТКА: У разі виникнення складнощів при скачуванні матеріалу по одному із посилань, просимо повідомити нас у формі зворотного зв'язку або ж на e-mail: vse.zakaz@gmail.com вказавши КОД роботи.
© 2011-2019
Усі права застережені
ІНФОРМАТИКА: готові роботи книги | про проект ЧаПи зворотній зв’язок